• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Onderzoek

Print 

Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) richt zich op afwijkingen in het hoofd-halsgebied. Veel van het MKA onderzoek heeft een patiëntgebonden karakter, een groot deel van het patiëntgebonden onderzoek heeft een klinisch doelmatigheidskarakter. Het onderzoek is gericht op (1) het optimaliseren van de diagnostiek van afwijkingen in het hoofd-halsgebied, (2) het ontwikkelen van methoden die de kans op het ontstaan van deze afwijkingen, c.q. ongewenste gevolgen en morbiditeit van behandeling daarvan, beperken, en (3) het evalueren van de “outcome” van (nieuwe) behandelmodaliteiten voor deze afwijkingen.

Op een groot aantal onderdelen past het onderzoeksprogramma MKA uitstekend binnen de onderzoekscentra/ instituten en – scholen van de Faculteit der Medische Wetenschappen en het UMCG, in het bijzonder binnen het Kolff instituut, Guide (Oncologie en TRIGR) en SHARE.  De meeste projecten zijn dienovereenkomstig te ordenen:

MKA-Kolff. Binnen dit instituut kunnen de volgende hoofdlijnen worden onderscheiden:

 • ​kaakchirurgische toepassingen van biomaterialen
 • ​kaakchirurgische toepassingen van bioresorbeerbare materialen


MKA-ONCO. Binnen de hoofd-hals oncologie richt het onderzoek zich primair op:

 • ​premaligne afwijkingen en vroegdiagnostiek
 • lange-termijneffecten van oncologische behandeling


MKA-TRIGR. Binnen MKA-TRIGR zijn de volgende hoofdlijnen zijn te onderscheiden:

 • ​autoimmuniteit
 • ​ontsteking en pijn


MKA-SHARE. Binnen SHARE zijn de volgende doelmatigheidsstudies: ondergebracht:

 • Minimaal-invasieve behandeling van kaakgewrichtsaandoeningen.
 • Lange-termijneffecten en neveneffecten van behandelingen van het obstructief slaap-apnoe-hypopnoe syndroom (OSAS)
 • Life lines & Dental life Lines