• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

MKA verwijsprocedure

Print 

Polikliniek MKA

De meeste patiënten die worden verwezen hebben vaak eerst een afspraak op het algemene spreekuur op de Polikliniek Mondziekten, Kaak- en aangezichtschirurgie (MKA). Daarna vindt eventueel nadere diagnostiek en behandeling plaats bij een van de deelspecialismen van de afdeling. Hiervoor zijn zogenaamde speciële spreekuren. Als u het nodig acht dat een patiënt direct op een specieel spreekuur wordt gezien, dan kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen.

Voor veel dentoalveolaire ingrepen kan direct een behandelafspraak worden gemaakt op de poliklinische operatiekamers.

Verwijsprocedure (regulier)

De patiënt kan zelf een afspraak op de polikliniek MKA maken en de verwijsbrief van de verwijzer (tandarts, huisarts, specialist) meenemen bij het consult of deze door de verwijzer laten opsturen. Het is ook mogelijk dat de verwijzer (tandarts, huisarts, specialist) een schriftelijke consultaanvraag (brief/fax) stuurt.

  • Bij twijfel over de verwijsindicatie graag vooraf telefonisch overleg.
  • Bij schriftelijke verwijzing roept de polikliniek de patiënt op.
  • Overleg over nieuwe patiënten: u wordt, afhankelijk van uw vraag, doorverbonden met een van de dienstdoende artsen.
  • Gemiddelde wachttijden tot het eerste consult zijn afhankelijk van verwijsindicatie en kunnen variëren van een dag tot enkele maanden.

Verwijsprocedure (spoed en semi-spoed), collegiaal overleg, adresgegevens

De informatie over deze onderwerpen kunt u opzoeken in de UMCG Verwijsgids. 

Informatie voor patiënten

Patiënten die verwezen zijn, krijgen na het consult of de behandeling een informatiefolder mee. U kunt de patiënt alvast attenderen op de beschikbare informatie op de UMCG-site. Onder aan deze pagina een link naar een webpagina waar enkele behandelingen beschreven staan.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram