• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Print 

De afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie richt zich op de behandeling van afwijkingen aan mond, kaak en aangezicht. Dit kunnen ontstekingen in de kaak zijn, uitgaande van een gebitselement tot uitgebreide letselschade van de kaken en het aangezicht.

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie is een tandheelkundig specialisme. Tandartsen, kaakchirurgen en huisartsen uit het hele land verwijzen jaarlijks zo’n tienduizend nieuwe patiënten naar deze afdeling van het UMCG. De afdeling is met 10 full-time kaakchirurgen een van de grootste kaakchirurgische centra in Nederland.

Het aanbod bestaat uit zowel eenvoudige behandelingen (zoals het verwijderen van verstandskiezen) als zeer gecompliceerde behandelingen. Er zijn bijzondere spreekuren voor patiënten met specifieke aandoeningen. Kortom, u kunt hier voor ieder type behandeling terecht.

Organisatie

Het specialisme Kaakchirurgie vormt de kern van de afdeling. Alle patiënten worden voor consult op de polikliniek gezien. Wanneer dit nodig is, worden patiënten verder onderzocht en behandeld bij een van de andere onderdelen van de afdeling. Bijv bij oncologie of traumatologie. Binnen de verschillende onderdelen wordt vaak nauw samengewerkt met andere specialismen. Zo wordt binnen de Hoofd- Hals Oncologie samengewerkt met Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Radiotherapie, Plastische Chirurgie en Interne Geneeskunde.

Werkterrein Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Het werkterrein van een kaakchirurg bevindt zich op het raakvlak van de tandheelkunde en de geneeskunde. Een kaakchirurg heeft eerste de opleiding tot basisarts en tandarts gevolg en zich daarna gespecialiseerd tot kaakchirurg. De kaakchirurg werkt nauw samen met tandartsen en orthodontisten.

Verwante specialismen

De afdeling beschikt ook over een uniek centrum: het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT). Dit centrum biedt bijzondere tandheelkundige en prothetische zorg aan bepaalde groepen patiënten. Bijv aan patiënten die heel bang zijn voor de tandarts, en aan gehandicapten. Ook patiënten die een kunstoog krijgen of hebben, kunnen hier terecht. De zorg die het CBT biedt is bijzonder vanwege de moeilijkheidsgraad van de behandelingen of de buitgewone omstandigheden waaronder deze worden uitgevoerd. Voor een behandeling bij het CBT is een verwijsbrief van uw tandarts, huisarts, psycholoog of behandelend specialist nodig. Meer informatie over het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde vindt u via de link onderaan deze pagina.

De afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie maakt ook onderdeel uit van het Schisisteam UMCG. De kaakchirurg verricht onder andere bottransplantaties, chirurgische kaakcorrecties en implantologie bij kinderen en volwassen met schisis. Andere aangeboren afwijkingen met verschijnselen in het gelaat, waaronder zeldzame syndromen, worden ook door de kaakchirurg in teamverband behandeld. Meer informatie over het schisisteam van het UMCG vindt u via de link onderaan deze pagina.

Topreferent / Topklinisch

Het UMCG is een universitair medisch centrum. Specialistische zorg voor patiënten die zeldzame, moeilijk te diagnosticeren en/of moeilijk te behandelen aandoeningen hebben, behoort tot de kerntaken van het UMCG. De kaakchirurgen van het UMCG beschikken over zeer specialistische kennis op de volgende gebieden: oral medicine en aandoeningen van speekselklieren, aandoeningen van het kaakgewricht en chronische aangezichtspijn, aangezichtstraumatologie (letselschade), oncologie, orthognatische chirurgie (vooruitstekende kin of jukbeenderen) en implantologie. Voor onderzoek en behandeling binnen deze aandachtsgebieden worden patiënten doorverwezen naar het UMCG.

Wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie richt zich op afwijkingen in het hoofd-halsgebied. Hierbij gaat het om verbetering van onderzoeksmethoden en ontwikkeling en evaluatie van nieuwe behandelmethoden. Het onderzoeksprogramma van de afdeling Kaakchirurgie van het UMCG behoort tot de grootste onderzoeksprogramma’s binnen tandheelkundig Nederland.

Opleiding en onderwijs

Op de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie doen studenten Geneeskunde en Tandheelkunde praktijkervaring op. Ook leveren medewerkers van de afdeling hun bijdrage aan de opleiding Geneeskunde en Tandheelkunde in de vorm van colleges. Het UMCG biedt ook de opleiding tot medisch specialist. De afdeling de opleiding tot kaakchirurg en orthodontist. Verder levert de afdeling bijdragen aan bij- en nascholing voor verwijzers.