• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Longrevalidatie

Print 

​De huisarts of longarts behandelt patiënten met een longaandoening meestal met medicijnen. Soms is dit niet genoeg en is een aanvullende behandeling nodig, zoals longrevalidatie.

Longrevalidatie geeft u geen nieuwe longen of luchtwegen, maar biedt u de mogelijkheid beter met de chronische aandoening om te gaan. De gevolgen van een chronische ziekte kunnen uw dagelijks leven negatief beïnvloeden. Door het volgen van een revalidatieprogramma is dit te beperken. Revalideren is leren omgaan met de problemen die u door de longaandoening ervaart. Wanneer dit lukt, verbetert in veel gevallen de kwaliteit van leven.

Intake en observatie

U heeft eerst een kennismakingsgesprek met de longarts en de longverpleegkundige. Het kan voor u prettig zijn om bij dit gesprek een vertrouwd persoon mee te nemen. Tijdens de kennismaking bespreken de arts en verpleegkundige met u of longrevalidatie voor u een goede mogelijkheid is. Ook spreken zij met u af of u in dagbehandeling of tijdens een (gedeeltelijke) opname gaat revalideren.

Voordat de behandeling begint is er een observatieperiode van een à twee weken. U krijgt dan verschillende onderzoeken en intakes. U gaat hiervoor regelmatig naar het Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord. Als heen en weer reizen een te grote opgaaf voor u is, kunt u in deze periode ook opgenomen worden.

Behandeling

U gaat voor de behandeling naar het Centrum voor Revalidatie. De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen en duurt ongeveer negen weken. Als het nodig is wordt uw behandeling verlengd. De modules worden zoveel mogelijk op uw situatie aangepast. Bij de behandeling staat uw hulpvraag centraal. Dit betekent dat uw wensen over wat u wilt bereiken in de behandeling voorop staan.

U kunt onderdelen volgen die gericht zijn op bijvoorbeeld:

  • het verbeteren van uw conditie;
  • het leren omgaan met uw ziekte en de daaruit voortvloeiende beperkingen;
  • het vinden van oplossingen voor praktische problemen op uw werk of in uw woning;
  • leren waar uw grenzen liggen, deze herkennen en zonodig maatregelen nemen.

Een aantal onderdelen wordt in groepen gegeven, andere behandelingen zijn individueel. De groepsgrootte is maximaal acht personen.

Bijzonderheden

  • het Longrevalidatieteam is erkend als ‘astmacentrum’ en is aangesloten bij de Vereniging van Astmacentra Nederland (VAN);
  • fysiotherapeuten van het Longrevalidatieteam zijn initiatiefnemers van het Nazorgnetwerk voor COPD-patiënten.

Het Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord, biedt longrevalidatie aan aan patiënten met een chronische longaandoening. Chronische longaandoeningen zijn ziekten van de longen en/of luchtwegen die niet meer overgaan. Voorbeelden hiervan zijn astma, cara, bronchitis en longemfyseem. Deze laatste twee aandoeningen worden samen ook wel COPD (chronic obstructive pulmonary disease) genoemd. Ook kunt u een revalidatiebehandeling krijgen als u slaapapnoe (OSAS) heeft, longkanker, een ademregulatiestoornis, een stent of als u naast uw longziekte ook nog een andere ziekte of aandoening heeft.