• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderwijsprogramma CTB

Print 
​​De vaardigheidstrainingen gaan tot nader order niet door in verband met het UMCG beleid betreffende coronavirus.


​In verband met de coronacrisis verzorgt het Centrum voor Thuisbeademing momenteel geen scholingen of vaardigheidstrainingen. Het is op dit moment niet duidelijk hoe lang dit nog gaat duren. Wanneer je belangstelling hebt voor een scholing tracheostomale zorg en beademing bij kinderen of de cursus gedelegeerde toetsers verzoeken we je een e-mail te sturen naar Contact. Aansluitend nemen we contact met je op om de scholingsvraag te inventariseren en hopelijk tot een passende oplossing te komen.

Cursustrajecten

Volwassen patiënten met chronische invasieve beademing

De Centra voor Thuisbeademing van de UMC’s in Groningen, Maastricht, Rotterdam en Utrecht bieden een onderwijsprogramma voor de zorg aan chronisch beademde patiënten. Er zijn meerdere cursussen over chronische beademing en hoesttechnieken. Het programma is voor professionele zorgverleners, patiënten en hun mantelzorgers. Wilt u een cursus volgen voor volwassen patiënten met chronische beademing? Maak dan een account aan op onze gezamenlijke website: www.ctbscholing.nl. U vindt daar ook meer informatie over dit onderwijsprogramma.​

Kinderen met chronische beademing en gedelegeerde toetsers

Het aanmelden voor de cursussen over kinderen met chronische beademing en die voor gedelegeerde toetsers kan nog niet via de gezamenlijk website. Hiervoor kunt u hieronder terecht.

Basiscursus tracheostomale zorg en beademing kinderen
Deze cursus is voor professionele zorgverleners van kinderen die met tracheostomale beademing (invasieve beademing is TPPV) of een tracheacanule door het CTB behandeld worden. De cursus duurt een dag en wordt gegeven op: ​​

​​​​​Kosten​145 euro​​
​​​

Inschrijven cursus kinderen


Nascholing tracheostomale zorg en beademing kinderen
Deze cursus is voor professionele zorgverleners van kinderen die met tracheostomale beademing (invasieve beademing is TPPV) of tracheacanule behandeld worden. De cursus is de voorbereiding op de drie-jaarlijkse hertoetsing. De cursus duurt een dag en wordt gegeven op: 

​​​​​Kosten​145 euro​​​
​​​

Inschrijven nascholing kinderen

 

Cursus voor gedelegeerde toetser

Gedelegeerde toetsers (GT) zijn speciaal door het CTB opgeleide zorgverleners die ruime ervaring en affiniteit hebben met chronische beademing. De GT heeft een belangrijke rol in het bewaken en bevorderen van de kwaliteit en continuïteit van de zorg bij chronische beademing. Zij toetsen zorgverleners op kennis en handelingen die voorkomen bij chronische beademing namens het CTB. Daarnaast begeleiden zij zorgverleners bij het behalen van de competenties. Naast de zorgvrager is de GT aanspreekpunt voor het CTB. De cursus duurt een dag en wordt gegeven op:

​​​​​Kosten​75 euro​​
​​​

Inschrijven cursus gedelegeerden​
​​​​​​