• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderzoek

Print 

​Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Longziekten van het UMCG richt zich op astma en COPD, longkanker en longtransplantatie.

Onderzoek naar astma en COPD

Het onderzoek naar astma en COPD behoort nationaal en internationaal tot het meest vooraanstaande onderzoek op dit gebied. Voor het doen van onderzoek is een samenwerkingsverband tussen verschillende onderzoekgroepen opgericht: het Groningen Research Institute of Asthma en COPD (GRIAC). Hierin zijn verschillende onderzoeksgroepen vertegenwoordigd, waaronder Allergologie, Epidemiologie, Huisartsgeneeskunde, Kinderlongziekten, Longziekten en Pathologie.

Onderzoek naar longtransplantatie

Het onderzoek op het gebied van longtransplantatie richt zich in het bijzonder op het evenwicht tussen afstoting, geremd door medicijnen na een transplantatie, en de afweer die nodig blijft om infecties onder controle te houden. Het onderzoek heeft tot nieuwe inzichten geleid in de behandeling na een longtransplantatie. De overleving na een longtransplantatie is hierdoor aanzienlijk verbeterd. Op dit moment is de 50-procentoverleving (wanneer nog de helft van de patiënten in leven is na een transplantatie) toegenomen tot bijna 8,5 jaar.

Onderzoek op gebied van longkanker

Voor de behandeling van longkanker is het van cruciaal belang om te weten of er uitzaaiingen zijn. Het UMCG heeft door wetenschappelijk onderzoek ontdekt dat uitzaaiingen beter op te sporen zijn met een combinatie van een PET- en CT-scan, gevolgd door echografisch geleide puncties van de tumor en uitzaaiingen. Deze onderzoeken zijn op een patiëntvriendelijke manier uit te voeren. Verder loopt er op de afdeling een grote studie naar het eerder opsporen van longkanker bij rokers met een CT-scan, de NELSON-studie.
De afdeling doet veel onderzoek naar een betere behandeling van longkanker door geavanceerde chirurgie, een combinatie van chemotherapie en radiotherapie, en de nieuwste middelen die zowel uit chemotherapie als uit nieuwe biologische middelen bestaan.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram