•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Verpleegafdeling longziekten

Print 

Als u voor onderzoek of behandeling van longtransplantatie wordt opgenomen, gebeurt dat op verpleegafdeling D3.

Afdeling D3VA

Dit is de verpleegafdeling voor longtransplantatie, algemene longziekten en longkanker. Op deze afdeling vindt geen behandeling met chemotherapie plaats.

De opnamedag

Voor u wordt opgenomen, heeft u meestal eerst een afspraak op de polikliniek. Als u op de verpleegafdeling komt, legt de verpleegkundige u de gang van zaken uit en maakt u wegwijs op de afdeling.

De verpleegkundig specialist/zaalarts komt op de opnamedag bij u langs. Als u nog vragen heeft kunt u die dan stellen. Ook kan het zijn dat u eerst gezien wordt door een co-assistent. De transplantatiespecialist komt ook regelmatig langs. Heeft u tijdens uw opname vragen of behoefte aan een gesprek met de transplantatiearts, dan kunt u dit doorgeven aan de verpleegkundige. ’s Middags na 15.00 uur is er meestal tijd voor een gesprek. Het is verstandig een familielid of vriend(-in) of goede kennis mee te nemen naar zo’n gesprek.