•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Screening

Print 

​Voor de screening wordt u ongeveer 1 week opgenomen op de afdeling Longziekten/Longtransplantatie D3VA. Om een goed beeld te krijgen van uw gezondheidssituatie krijgt u uitgebreide onderzoeken. Deze zijn nodig om vast te stellen dat er inderdaad sprake is van een eindstadium van de longaandoening en dat een longtransplantatie de enig mogelijke behandeling is. Mocht dit voor u niet de enige mogelijke behandeling zijn dan nodigen we u uit op de polikliniek om dit te bespreken. Ook gaan we na of er geen medische of psychosociale bezwaren zijn tegen een transplantatie. We brengen in kaart of er specifieke problemen zijn die extra aandacht vragen bij of na de transplantatie. Tenslotte maken u en uw familie tijdens de screening kennis met een aantal leden van het longtransplantatieteam. Zij informeren u uitgebreid over de verschillende aspecten rondom de transplantatie.

Na de screening bespreekt het longtransplantatieteam alle onderzoeksresultaten om vast te stellen of een longtransplantatie voor u een geschikte behandeling is. Als dit inderdaad het geval is nodigen wij u uit voor het zogenaamde ‘groenlicht-gesprek’. Dit gesprek is bedoeld om alles nog eens goed met u en uw naasten door te spreken voordat u voor een longtransplantatie wordt aangemeld bij Eurotransplant en op de wachtlijst komt te staan.

Mocht u geen goede kandidaat zijn voor longtransplantatie dan nodigen wij u uit voor een polikliniekbezoek om dit met u te bespreken. Ook als wij van oordeel zijn dat het nog 'te vroeg' is voor plaatsing op de wachtlijst voor longtransplantatie krijgt u een uitnodiging op de polikliniek longtransplantatie om dit te bespreken.

Interview Dr. Nossent