•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Nazorg

Print 

Na de operatie wordt u naar de Intensive Care gebracht. U bent dan nog in slaap, wordt beademd en heeft drains in de borstkas om lucht en vocht af te voeren. Een infuus in een ader in de hals wordt gebruikt om de bloeddruk van uw hart en longen te bewaken en vocht en medicijnen toe te dienen. De urine loopt via een blaaskatheter in een opvangzak en de maag wordt leeg gehouden met een maagslang. Ook dient de maagslang om zo snel mogelijk voeding toe te dienen. Zodra u weer in staat bent om zonder ondersteuning te ademen, wordt de beademingsbuis verwijderd. De operatiewond en de drains in de borstkas kunnen pijnlijk zijn. Daarvoor wordt uiteraard medicijnen tegen de pijn toegediend. Regelmatig wordt er bloed via het infuus afgenomen en een thoraxfoto gemaakt. De fysiotherapeut komt dagelijks helpen met ophoesten en revalideren.

Zodra het mogelijk is wordt u overgeplaatst naar de verpleegafdeling voor verder herstel en ook wordt geleerd om te gaan met de nieuwe medicijnen. Als het herstel voorspoedig verloopt, volgt na 3 tot 6 weken ontslag. Voor ontslag krijgt u nog een aantal onderzoeken en vindt een afrondend gesprek met de diëtiste, de fysiotherapeut, de medisch maatschappelijk werker en de verpleegkundig specialist plaats. Op de dag van ontslag krijgt u van de afdelingsverpleegkundige medicijnrecepten, medicijnen voor de eerste dagen na ontslag, een afspraak voor een bezoek aan de polikliniek longtransplantatie en een voorlopige ontslagbrief voor uw huisarts. Ook ontvangt u brochures waarin informatie staat die thuis voor u van belang is.