• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Het familiegesprek

Print 

Familiegesprek met MDL-arts

Na het vooronderzoek heeft de MDL-arts een familiegesprek met u. U kunt uw partner en/of naaste familie (vrienden) meenemen naar het familiegesprek. Soms is de verpleegkundig consulent levertransplantatie en op uw verzoek de medisch maatschappelijk werker hierbij aanwezig.
Tijdens het familiegesprek vertelt de MDL-arts u uitgebreid hoe het transplantatieteam denkt over de mogelijkheden en beperkingen van een levertransplantatie. Ook worden tijdens dit gesprek de risico’s van transplantatie besproken.
Als het levertransplantatieteam geen medische bezwaren heeft, beslist u daarna zelf of u op de wachtlijst geplaatst wilt worden voor een levertransplantatie.

De MDL-arts bespreekt met u:

 • reden voor transplantatie
 • resultaten verschillende onderzoeken
 • risico’s van transplantatie (kans op complicaties en overlijden)
 • (gezondheids)problemen op lange termijn na transplantatie 
 • consequenties transplantatie (leefregels en medicijngebruik)
 • vormen van transplantatie
 • manieren van machinale perfusie van donorlevers
 • wachtlijstfase:
  - gemiddelde wachttijd op de wachtlijst bij Eurotransplant
  - werkwijze wachtlijst
  - onderzoeken of behandelingen die eventueel nog verricht
    dienen te worden
  - wanneer contact op te nemen met het UMCG
  - afspraken en verder beleid (polikliniekcontroles etc).
 • uw eigen vragen en aandachtspunten.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram