• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Betrokken medewerkers

Print 

Tijdens de voorbereidingen op de transplantatie en later bij de operatie en de nazorg krijgt u met veel verschillende medewerkers te maken. Hieronder staan ze allemaal kort genoemd.

Zaalarts en afdelingsverpleegkundigen

Uw dagelijkse verzorging tijdens een opname is in handen van de zaalarts en de afdelingsverpleegkundigen. Zij zullen u tijdens een opname regelmatig informeren over uw situatie.

Maag-, darm- en leverarts (MDL-arts)

De MDL-arts is bij het gehele proces rondom een levertransplantatie betrokken. Voorafgaand aan de transplantatie is de MDL-arts verantwoordelijk voor de behandeling en de voorbereidingen voor de transplantatie. Ook zorgt de MDL-arts dat u geplaatst wordt op de wachtlijst bij Eurotransplant. Vanaf het ontslag na de transplantatie blijft u onder controle van de MDL-arts. De MDL-arts ziet u dan op de polikliniek of bij een ziekenhuisopname op de verpleegafdeling van de MDL.

Chirurg

De transplantatiechirurg heeft zich gespecialiseerd in het verrichten van operaties aan de lever en levertransplantaties. De chirurg heeft een ruime ervaring op het gebied van levertransplantaties bij zowel volwassenen als kinderen. Na de levertransplantatie verblijft u eerst op de Intensive Care. Daarna gaat u naar de chirurgische verpleegafdeling waar de chirurg verantwoordelijk is voor uw behandeling. Dit gebeurt in samenspraak met de MDL-arts.

Anesthesioloog

Een levertransplantatie wordt onder algehele narcose (anesthesie) uitgevoerd, dat wil zeggen dat de anesthesioloog u in slaap maakt en houdt. Met behulp van moderne apparatuur bewaakt de anesthesioloog onder andere de diepte van de narcose, de waarden van de bloeddruk, hartslag, ademhaling, temperatuur en stolling. Zo nodig stuurt de anesthesioloog deze waarden bij met medicijnen, vocht en/of bloedproducten.

Intensive Care (IC)-specialist

De Intensive Care-specialist (intensivist) is verantwoordelijk voor uw behandeling op de Intensive Care. Dit doet de intensivist in samenspraak met de chirurg en de MDL-arts.

Medisch maatschappelijk werker

De medisch maatschappelijk werker zal uw psychosociale situatie met u bespreken. Verder kunt u ondersteuning verwachten bij praktische en emotionele gevolgen van uw ziekte en opname. De medisch maatschappelijk werker kan u en uw familie helpen bij het verwerken van uw ziek zijn. Het maatschappelijk werk is in alle fases van het levertransplantatieproces voor u beschikbaar, ook na ontslag uit het ziekenhuis.

Verpleegkundig consulent levertransplantatie

De verpleegkundig consulent levertransplantatie komt al voor de levertransplantatie bij u langs en zal u vragen stellen over uw (psychosociale) situatie en u informeren over de verdere procedure. Ook kunt u via de verpleegkundig consulent levertransplantatie een afspraak maken met een patiënt die al getransplanteerd is, zodat u een beeld kunt krijgen van wat een levertransplantatie inhoudt. Bij vragen of problemen met betrekking tot uw levertransplantatie kunt u zowel voor als na de levertransplantatie contact opnemen met de verpleegkundig consulent levertransplantatie.

Diëtist

Bij een levertransplantatie is een goede conditie belangrijk. Daarom spreekt u tijdens de opname met een diëtist. Omdat een verminderde leverfunctie gevolgen heeft voor de opname en verwerking van voedingsstoffen, heeft u een aangepaste voeding nodig. De diëtist past samen met u de voeding aan en geeft u hierover informatie.
Ook na de transplantatie geeft de diëtist adviezen over gezonde voeding. Daarnaast is het, vanwege de afweer onderdrukkende medicijnen die u na de transplantatie nodig heeft, belangrijk dat uw voeding aan bepaalde hygiëne-eisen voldoet.
Als u onder behandeling bent van een diëtist van het levertransplantatieteam kunt u bij vragen rechtstreeks contact opnemen met de Diëtetiek. Als u niet onder behandeling bent, kunt u via de verpleegkundig consulent levertransplantatie aan uw behandelend arts een verwijzing vragen. De diëtist neemt in dit geval contact met u op.
Klik hier voor meer informatie over voeding na levertransplantatie.

Fysiotherapeut

Tijdens het gesprek met de fysiotherapeut geeft u aan wat uw lichamelijke klachten zijn en welke activiteiten u kunt verrichten. De fysiotherapeut geeft u adviezen om uw algehele conditie en spierkracht te behouden en zo mogelijk te verbeteren. Als het nodig is kan ook in uw thuissituatie een fysiotherapeut worden ingeschakeld. Verder wordt besproken wat de fysiotherapeut na de operatie voor u kan betekenen.

Secretaresse Levertransplantatie

De secretaresse van het levertransplantatieteam zorgt ervoor dat Eurotransplant de juiste gegevens krijgt wanneer u op de wachtlijst voor een levertransplantatie wordt geplaatst. Ook regelt zij de bloedafname in verband met het vaststellen van de MELD/PELD-score (klik hier voor meer informatie over de MELD/PELD-score en de wachtlijstperiode) Verder kunt u voor het maken en verplaatsen van poliklinische afspraken, contact opnemen met het secretariaat Levertransplantatie.

Nurse practitioner Psychiatrie/psychiater

De nurse practitioner van de afdeling Psychiatrie komt bij u langs:
- als u een verslavingsverleden heeft
- bij gevoelens van ernstige somberheid (depressie)
- bij acute verwardheid na de transplantatie (delier).
Zo nodig schrijft de nurse practitioner u medicijnen voor, in overleg met de psychiater.

Geestelijk verzorger

Een levertransplantatie is een ingrijpende gebeurtenis. Soms ontstaat de behoefte het eigen leven opnieuw te bezien en alles op een rijtje te zetten. Op uw verzoek kan tijdens de opname een geestelijk verzorger bij u langskomen. Met de geestelijke verzorger kunt u praten over alle levensvragen die u bezighouden. Bezoek van uw eigen predikant, geestelijke, imam of raadsheer kunt u altijd zelf aanvragen, hierbij kan de geestelijke verzorger u misschien behulpzaam zijn.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram