• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderzoeken door andere specialisten

Print 

Naast de medische onderzoeken is er meestal aanvullend onderzoek nodig van andere specialisten in het UMCG. Tijdens dit onderzoek (consult) beantwoordt een specialist een specifieke vraag van het levertransplantatieteam.

Tandarts, kaakchirurg en zo nodig de mondhygiëniste

De tandarts controleert uw (kunst)gebit. Een belangrijke voorwaarde om te kunnen transplanteren is dat u geen infectiehaarden heeft. Foto’s van de kaak kunnen bijvoorbeeld achtergebleven wortelresten aantonen. Het kan noodzakelijk zijn deze wortelresten te verwijderen om een infectie te voorkomen of om tanden en kiezen te trekken. Het is belangrijk dat u zelf bij uw zorgverzekeraar informeert of u voor een vergoeding van deze ingrepen in aanmerking komt.

Keel- neus-oorarts (KNO-arts)

De KNO-arts onderzoekt of er mogelijke infectiehaarden zijn in bijvoorbeeld de neus, oren of bijholtes. Voordat u naar de KNO-arts gaat moeten er röntgenfoto’s van de neusbijholten (sinussen) gemaakt zijn.

Onderzoek andere specialisten

Het kan zijn dat na het maken van een ECG en/of echocardiogram een cardioloog (hartspecialist) in consult wordt gevraagd voor verder onderzoek. Ook is het mogelijk dat u voor onderzoek wordt verwezen naar een oogarts.

Gesprekken met verschillende specialisten/medewerkers

Tijdens de opname zult u gesprekken voeren met verschillende specialisten/medewerkers zoals de diëtist, fysiotherapeut, verpleegkundig consulent levertransplantatie, medisch maatschappelijk werker, anesthesioloog en transplantatiechirurg, eventueel een psychiater of psycholoog.   De gesprekken met de verschillende medewerkers zijn bedoeld om gezondheidsrisico’s en andere knelpunten in kaart te brengen om u de juiste ondersteuning te kunnen bieden vanuit het ziekenhuis. U zult tijdens deze gesprekken verschillende vragen voorgelegd krijgen. Ook zal tijdens deze gesprekken informatie worden gegeven over de periode voor, tijdens en na de levertransplantatie.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram