• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Medicijnen

Print 

Nog tijdens uw opname worden recepten gefaxt naar ‘De Sprong’, de apotheek van het UMCG. Uw partner of naaste kan de medicijnen daar afhalen. Het is belangrijk om samen met de afdelingsverpleegkundige te controleren of de verstrekte medicatie klopt. Apotheek ‘De Sprong’ informeert uw eigen apotheek over uw medicijngebruik. Herhalingsrecepten worden door de huisarts verstrekt.
Als u in het Tussenhuis verblijft kan de MDL-arts de herhaalrecepten schrijven. Vraag altijd vroegtijdig herhaalrecepten aan. Mocht u tijdens het verblijf in het Tussenhuis onverhoopt medicijnen tekort komen, dan bestaat de mogelijkheid om, na overleg, deze te halen op de verpleegafdeling waar u het laatst opgenomen was.
Klik hier voor meer informatie over medicijnen.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram