• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Jaarlijkse controle in het UMCG

Print 

De jaarlijkse controle vindt meestal plaats op de polikliniek; soms is een korte opname nodig. De afspraak voor deze controle zal omstreeks de transplantatiedatum zijn. Ons vriendelijk verzoek is om hier rekening mee te houden bij het plannen van uw vakantie of andere activiteiten. Zijn er dagen rondom uw transplantatiedatum dat u absoluut niet kunt, geef het dan vroegtijdig door aan het secretariaat levertransplantatie, zodat hiermee rekening gehouden kan worden. U ontvangt van het secretariaat levertransplantatie een afsprakenbrief voor de jaarlijkse controle of u ontvangt deze brief tijdens de jaarlijkse controle zelf. Een overzicht van de onderzoeken die gedaan worden tijdens de controle wordt in de brief vermeld. Graag bij een (korte) opname uw eigen medicijnen meenemen. NB: Sommige controleonderzoeken (zoals een darmonderzoek) kunnen niet op de dag van de jaarlijkse controle plaatsvinden.
Uw huisarts en uw eigen MDL-arts (de arts die u naar het UMCG heeft verwezen) worden per brief geïnformeerd over de resultaten van deze controles. Meestal duurt het enkele weken voordat de brief in hun bezit is. De verpleegkundig consulent levertransplantatie informeert uzelf zo spoedig mogelijk over eventuele medicijnveranderingen.

Het belang van jaarlijkse controles

Een jaarlijkse controle in het transplantatiecentrum blijft zeer belangrijk. Hiervoor zijn verschillende redenen te noemen:

  1. In de eerste plaats voor uzelf. In het transplantatiecentrum is men op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ook van eventuele complicaties op langere termijn na levertransplantatie. Elk jaar wordt opnieuw bekeken hoe uw nazorg en medicatie er het beste uit kan zien. 
  2. In de tweede plaats heeft het transplantatiecentrum een belangrijke verantwoordelijkheid naar donoren en de overheid. In detail moet het transplantatiecentrum verantwoording afleggen over de resultaten, vooral ook op langere termijn, na levertransplantatie. Hierbij gaat het zowel om overleving als ook om eventuele complicaties en algemeen welbevinden.
  3. In de derde plaats is het van belang voor patiënten die op de wachtlijst staan voor levertransplantatie. Als wij weten hoe het gaat met de patiënten die bijvoorbeeld langer dan tien jaar geleden zijn getransplanteerd, kunnen we duidelijke voorlichting geven en zoeken naar verbeteringen.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram