• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Bloed- en urineonderzoek

Print 

Bloed- en urineonderzoek zijn belangrijk om de werking van de lever en (bij)werkingen van de medicijnen te controleren. Tekenen van bijvoorbeeld geringe afstoting worden vaak eerder in het bloed gezien dan dat u er zelf iets van merkt. De eerste weken na ontslag komt u meestal wekelijks op de polikliniek. Tijdens het polikliniekbezoek wordt altijd bloed bij u geprikt. De frequentie van de polikliniekcontroles wordt afgebouwd op basis van de bloeduitslagen en uw lichamelijke conditie. Tijdens het eerste jaar na de transplantatie worden de polikliniekbezoeken doorgaans afgebouwd naar eens per drie maanden. Vanaf een jaar na transplantatie kan dit worden afgebouwd naar halfjaarlijkse controles. Uiteraard is dit afhankelijk van uw bloeduitslagen en uw lichamelijke conditie.

Bloedcontroles in uw woonomgeving

Tijdens het eerste jaar na transplantatie wordt ten minste iedere maand bloedonderzoek bij u verricht. Wanneer de frequentie van de polikliniekcontroles wordt afgebouwd kan tussendoor bloed worden geprikt in een prikcentrum bij u in de woonomgeving. Dit kan een ziekenhuis zijn of bijvoorbeeld een huisartsenlaboratorium. Voor ontslag is met u kortgesloten waar u in de thuissituatie geprikt kunt worden. De uitslagencoördinator van het UMCG heeft voor ontslag uw prikcentrum instructies gegeven over het bloedprikken. U hebt een laboratoriumpaspoort gekregen waarin staat vermeld welke bloedbepalingen gedaan moeten worden. Het is belangrijk dat u dit paspoort meeneemt als u voor bloedafname naar het laboratorium gaat. Naarmate de levertransplantatie langer geleden is, zal de frequentie van het bloedprikken afnemen.

Aandachtspunten bij bloedafname

  • Laboratoriumpaspoort bij iedere bloedafname meenemen.
  • De medicijnen Neoral®, Prograft® en/of Rapamune® pas innemen nadat uw bloed is afgenomen.
  • Bij iedere bloedafname moet u, gedurende het eerste jaar na de transplantatie, 24-uurs urine verzamelen (voor vrouwen is het niet nodig tijdens de menstruatie urine te verzamelen). Vanaf 1 jaar na levertransplantatie hoeft u de 24-uurs urine alleen op verzoek van de MDL-arts te verzamelen en bij de jaarlijkse controle. Neem bij elk bezoek schone verzamelflessen voor 24-uurs urine mee terug naar huis.
  • Als u andere regelingen wilt treffen voor bloedafname in uw woonomgeving kunt u dit rechtstreeks met de uitslagencoördinator overleggen (telefoonnummer (050) 361 32 84).
  • Opsturen actuele controlelijst naar het UMCG op de zondagavond voor de bloedafname.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram