• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Aandachtspunten voor en tijdens polikliniekbezoek

Print 
  • De medicijnen Ciclosporine (Neoral®),Tacrolimus (Prograft®) of Sirolimus (Rapamune®) pas innemen nadat uw bloed is afgenomen; van deze medicijnen wordt een bloedspiegel bepaald. Mocht het onverhoopt gebeuren dat u wel bovenstaand medicijn hebt ingenomen, graag melden bij uw arts of verpleegkundig consulent. U kunt dan de dag erna bloed prikken in uw eigen prikcentrum.
  • controlelijst meenemen en afgeven aan de MDL-arts of de aan de verpleegkundig consulent levertransplantatie op de polikliniek.
  • neem bij elk polikliniekbezoek schone verzamelflessen voor 24-uurs urine mee (deze zijn verkrijgbaar bij het laboratorium van het UMCG, maar ook bij de laboratoria van andere ziekenhuizen). In het eerste jaar na transplantatie moet u bij iedere prikbeurt 24-uurs urine verzamelen; na 1 jaar alleen tijdens jaarevaluaties of op indicatie van de MDL-arts.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram