• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Medicijnen

Print 

Als u een leverziekte heeft, schrijft de MDL-arts vaak medicijnen voor. De keuze van het medicijn is daarbij afhankelijk van uw ziekteverschijnselen en uw lichamelijke klachten.
Na een levertransplantatie krijgt u altijd medicijnen voorgeschreven. Zo krijgt u medicijnen om afstoting van de nieuwe lever tegen te gaan.

In dit deel wordt algemene informatie gegeven over de inname van medicijnen. Informatie over een medicijn kunt u nalezen in de bijsluiter of navragen bij de apotheker. Controleer altijd de medicijnen die u van uw apotheek krijgt. Klopt de naam en de hoeveelheid? In de onderstaande bijlagen vindt u de brochure ‘Medicijngebruik na een levertransplantatie’ van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging. Deze brochure kunt u ook downloaden via de website, www.leverpatientenvereniging.nl.

Ook vind u in onderstaande bijlage een 'controlelijst levertransplantatie UMCG'.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram