• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Bijwerkingen

Print 

Alle medicijnen kunnen bijwerkingen geven. De mate waarin ze zich voordoen is echter afhankelijk van de persoon, de leeftijd, overige aandoeningen en andere medicijnen die u gebruikt. Het is bekend dat ouderen over het algemeen gevoeliger zijn voor bijwerkingen dan jongeren. Als u last heeft van bijwerkingen dient u dit te bespreken met de arts die het medicijn heeft voorgeschreven.

Behandeling van bijwerkingen

Bijwerkingen kunnen op verschillende manieren behandeld worden. Het is aan te bevelen om eerst af te wachten (bij niet ernstige bijwerkingen) of u aan een bepaald medicijn moet wennen en of de bijwerkingen een tijdelijk verschijnsel zijn. Een redelijke periode hiervoor is twee weken. Als na twee weken de bijwerkingen onveranderd zijn of toenemen is het belangrijk contact op te nemen met de arts die het medicijn heeft voorgeschreven. Bij twijfel over de ernst van de bijwerkingen is het raadzaam eerder contact op te nemen. De arts bespreekt met u welke maatregelen u eventueel zelf kunt nemen.
De arts kan besluiten de dosering van het medicijn aan te passen. Heeft dit geen effect dan kan de arts voorstellen een ander medicijn voor te schrijven. Ook kan de arts medicijnen voorschrijven om de bijwerkingen te beperken. Zo kan bij een moeilijke stoelgang een drankje worden voorgeschreven om de stoelgang te bevorderen.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram