• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Na de operatie

Print 

Intensive Care voor Volwassenen

Als uw conditie dit toelaat wordt, u na de operatie wakker gemaakt door de anesthesioloog. Meestal wordt u pas wakker op de Intensive Care voor Volwassenen (ICV).

De beademingsbuis wordt zo snel mogelijk na de operatie verwijderd. Het is mogelijk dat u, als u wakker wordt, hulp nodig hebt bij het ademhalen en dat de beademingsbuis nog in uw mond zit. U kunt dan niet praten omdat de buis langs de stembanden loopt. De beademingsbuis wordt verwijderd zodra u in een stabiele situatie bent en zelf goed kunt ademen.

De meeste lijnen en slangen die u tijdens de operatie hebt gekregen blijven op de ICV nog even zitten. Dit zijn onder meer infusen, een maagslang, drains, een voedingsslang en een urinecatheter. Verder ligt u aan de hartbewaking en heeft u een meter aan uw vinger voor meting van het zuurstofgehalte in uw bloed.

De chirurg neemt na de operatie contact op met uw familie voor een gesprek over het verloop van de transplantatie. Daarna kan de familie u bezoeken op de Intensive Care. De familie kan schrikken als ze iemand in bed zien liggen met allerlei slangen en pompen. Deze medische apparatuur heeft echter een functie en speelt een belangrijke rol in het genezingsproces.

De lengte van uw verblijf op de ICV kan variëren. Zodra uw lichamelijke conditie goed genoeg is gaat u naar de verpleegafdeling van de Chirurgie.

Als u of uw familie wil praten met een arts, IC-verpleegkundige of medisch maatschappelijk werker, kunt u hier altijd om vragen. De verpleegkundige informeert u en uw familie over de belangrijkste ontwikkelingen en de gang van zaken op de IC. Medische informatie wordt gegeven door de IC-arts (intensivist).

Bekijk meer informatie over opname op de Intensive Care voor volwassenen.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram