• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Procedure in grote lijnen

Print 

​Vooronderzoek (screening)

In het UMCG worden onderzoeken gedaan om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een levertransplantatie. Dit gebeurt tijdens een opname of tijdens poliklinische afspraken. Onderzocht worden onder andere: de anatomie van de lever, de algehele conditie (met name die van hart, longen en nieren) en de psychische gesteldheid. Een besluit over de noodzaak en mogelijkheid van transplantatie wordt genomen in een bespreking van het levertransplantatieteam. De beslissing van het team en de consequenties daarvan worden uitgebreid met u besproken tijdens het familiegesprek. In onderling overleg kan besloten worden u direct op de wachtlijst te plaatsen, maar het is ook mogelijk dit op een later moment te doen. Dit is afhankelijk van uw gezondheidstoestand.
Klik hier voor uitgebreide informatie over het vooronderzoek en klik hier voor meer informatie over het familiegesprek.

Wachtlijst

Zodra een transplantatie onvermijdelijk is wordt u op de wachtlijst bij Eurotransplant geplaatst. 
Klik hier voor meer informatie over de wachtlijsperiode.

Donormelding

Als u op de wachtlijst staat, dan kunt u in principe elk moment van de dag worden opgeroepen voor de transplantatie. Als er een geschikte donor is, wordt u daarover gebeld door de MDL-arts. U komt dan zo snel mogelijk naar het UMCG voor de transplantatie.

Donor en donorlever

Bij een levertransplantatie ontvangt u een (deel van de) lever van een donor. Overleden donoren hebben zich tijdens hun leven als donor laten registreren, of hebben de beslissing over donatie overgelaten aan hun naasten. Overleden donoren zijn ofwel hersendood, of zijn overleden ten gevolge van hartstilstand (de zogenaamde non-heart-beating donoren). 
Bij hersendode donoren is er sprake van een volledige en onherstelbare uitval van de hersenfuncties. De donor wordt kunstmatig beademd om vitale organen in goede conditie te houden. Het hart blijft kloppen, waardoor de bloedsomloop in stand wordt gehouden, totdat de organen door de donorchirurg zijn uitgenomen.
Non-heart-beating donoren zijn overleden na het staken van de behandeling, waarna de organen worden uitgenomen.
Zowel de donorgegevens als de gegevens van de ontvanger blijven voor beide partijen anoniem.

Om geaccepteerd te worden voor transplantatie moet een donorlever geschikt zijn qua bloedgroep en afmetingen. Weefseltypering wordt niet verricht. Wel is van belang dat de donor niet lijdt aan ernstige overdraagbare ziektes, zoals een HIV-infectie of kanker.

Vanwege het tekort aan geschikte donororganen wordt voortdurend gezocht naar mogelijkheden om het groeiend aantal kinderen en volwassenen op de wachtlijst te kunnen transplanteren. Een voorbeeld daarvan is het splitsen van een lever voor twee ontvangers, de zogenaamde split-lever transplantatie.  Ook bestaat in het UMCG een programma voor levende donor-levertransplantatie, zowel voor kinderen als voor volwassenen.
Klik hier voor meer informatie over de verschillende levertechnieken.

Operatie

Als u in het ziekenhuis komt, gaat u via de Spoedeisende hulp naar de chirurgische verpleegafdeling C4. Daar vindt de voorbereiding op de operatie plaats. Daarna gaat u naar de operatiekamer. De levertransplantatie duurt gemiddeld zeven tot twaalf uur. Na de transplantatie gaat u naar de Intensive Care (IC).
Klik hier voor meer informatie over de levertransplantatie.

Intensive Care (IC)

De tijd dat u na de levertransplantatie op de Intensive Care moet blijven, hangt af van uw medische situatie en of er complicaties na de transplantatie ontstaan.
Klik hier voor meer informatie over de Intensive Care.

Verpleegafdeling

Als uw conditie stabiel is, dan gaat u naar de verpleegafdeling van de afdeling Chirurgie. Op de verpleegafdeling herstelt u zo goed mogelijk van de transplantatie.

Na de transplantatie moet u rekenen op een gemiddeld verblijf in het ziekenhuis van ongeveer drie weken. Wanneer er complicaties optreden die extra behandeling vragen, kan dit verblijf langer zijn.
Klik hier voor meer informatie over de verpleegafdeling.

Ontslag /Tussenhuis

Meestal kunt u na ontslag rechtstreeks naar huis.
Ook bestaat er de mogelijkheid dat u na ontslag uit het ziekenhuis voor een bepaalde periode in het Tussenhuis te wonen. Dit is een appartement in de nabije omgeving van het UMCG. Hier kunt u weer wennen aan het gewone dagelijkse leven.
Klik hier voor meer informatie over het Tussenhuis.

Na ontslag/nazorg

Na de transplantatie blijft u altijd onder (poliklinische) controle van het levertransplantatieteam van het UMCG.
Klik hier voor meer informatie over ontslag en nazorg.

Risico’s bij een levertransplantatie

Het UMCG heeft veel ervaring met levertransplantaties. Hoewel het een grote operatie betreft en het herstel soms veel tijd vergt, zijn de resultaten op langere termijn goed. Gemiddeld overleeft 85 à 90 procent van de patiënten het eerste jaar, 78% 5 jaar en 70 % 10 jaar of langer. De kans op één of meer complicaties na een levertransplantatie wordt geschat op 60 à 70%. De risico’s verschillen per persoon en zijn afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

Ook bestaat er een kleine kans op het krijgen van overdraagbare ziekten van de donor. Het donororgaan wordt volgens vastgestelde richtlijnen nauwkeurig gecontroleerd op aanwezigheid van ziekten. Soms kunnen echter bepaalde ziekten niet direct aangetoond of uitgesloten worden met (bloed-)onderzoek.

De risico’s worden uitgebreid met u besproken tijdens de gesprekken met de verschillende specialisten tijdens het vooronderzoek. Ook tijdens het familiegesprek, dat plaatsvindt na afronding van het vooronderzoek, neemt de MDL-arts de risico’s met u door.

In de fase (vooral tijdens de eerste drie maanden) na de operatie zijn er risico’s als:

  • het niet op gang komen van de nieuwe lever
  • infecties
  • anatomische problemen; dit zijn technische problemen die te maken hebben met uw vaatstelsel en verbindingen die aangelegd worden. U kunt hierbij denken aan het afsluiten van een bloedvat door een stolsel.

Soms moet er opnieuw geopereerd of zelfs getransplanteerd worden om de problemen op te lossen.

Op langere termijn zijn er risico’s als:

  • problemen met de galweg, zoals galwegvernauwingen of galwegontsteking
  • bijwerkingen van de medicijnen die u moet gebruiken om afstoting van de lever tegen te gaan; mogelijke bijwerkingen zijn een hoge bloeddruk, suikerziekte, hart- en vaatziekten en een verhoogde kans op het krijgen van (huid)kanker.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram