• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers

Levertransplantatie bij volwassenen

Print 

U treft hier informatie aan over levertransplantatie bij volwassenen in het UMCG. Deze informatie is ontleend aan de patiënteninformatiemap. Deze map wordt uitgereikt aan patiënten die het UMCG bezoeken om uit te laten zoeken of een levertransplantatie mogelijk en noodzakelijk is. 

Op deze website treft u uitgebreide informatie aan over het gehele traject van een levertransplantatie in ons ziekenhuis, dus van de vooronderzoeken tot en met de nazorg. Uiteraard krijgt u veel informatie rondom de transplantatieprocedure van de artsen en/of de verpleegkundig consulent levertransplantatie. Dit gebeurt tijdens bezoeken aan de polikliniek of tijdens opnames. De informatie die op deze website te vinden is, is bedoeld als een aanvulling op de mondelinge informatie. Bovendien kunt u deze informatie op een door u gewenst tijdstip nog eens rustig nalezen. Ook voor partners en familieleden kan deze website heel nuttig zijn. 

De informatie te vinden onder het hoofdstuk ‘Levertransplantatie bij volwassenen in het UMCG’ is samengesteld door de verpleegkundig consulenten levertransplantatie in nauwe samenwerking met het behandelteam. Als u na het lezen vragen of opmerkingen heeft kunt u daarmee terecht bij het behandelteam.

 

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram