• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

OLTtimer magazine

Print 
​​

Twee keer per jaar verschijnt de OLTtimer, het magazine over levertransplantatie voor professionals. De OLTtimer bevat informatie van en voor artsen, verpleegkundigen en andere professionals uit de zorg. Dit varieert van interviews tot de planning van refereeravonden.

Daarnaast besteedt het magazine aandacht aan congressen, evenementen en publiceert de agenda hiervan.
Kopij voor de OLTtimer kan worden gestuurd naar Contact

Hieronder vindt u de digitale OLTtimers van de afgelopen jaren.