• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Educatieve voorzieningen

Print 

Zieke kinderen hebben recht op onderwijs

De verantwoordelijkheid voor de continuering van het onderwijs ligt bij de school waar de leerling is ingeschreven. Ook als de leerlinge door ziekte regelmatig of voor langere tijd afwezig is. Scholen kunnen hiervoor ondersteuning krijgen van  Consultenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL), werkzaam bij de educatieve voorziening van de Universitair Medische Centra en bij de onderwijsadviesbureaus. Deze consulenten:

 • adviseren en begeleiden scholen bij het organiseren van onderwijs voor hun zieke leerlingen;
 • informeren over de consequenties van ziek zijn voor het onderwijs in het algemeen;
 • verzorgen zo nodig het onderwijs in het ziekenhuis.


Onderwijsondersteuning voor zieke kinderen en jongeren

Onderwijs in het ziekenhuis is erg belangrijk voor kinderen of jongeren die langdurig of chronisch ziek zijn.
Onderwijs:

 • brengt hen in contact met hun klas en klasgenoten;
 • beperkt leerachterstanden;
 • doet een beroep op wat ze wel kunnen;
 • brengt structuur in de dag en zorgt voor afleiding;
 • is bezig zijn met iets vertrouwds;
 • biedt perspectief op de toekomst.