• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Polikliniekbezoek Beatrix Kinderziekenhuis

Print 

Uw kind wordt naar de polikliniek van het Beatrix Kinderziekenhuis verwezen als het een specialistisch onderzoek of behandeling moet ondergaan, waarbij opname niet noodzakelijk is. U kunt niet op eigen initiatief een afspraak maken op de polikliniek. Een huisarts of specialist moet uw kind doorverwijzen. U vindt hier informatie over bezoek aan een van de poliklinieken van de Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG. U leest onder meer waar u moet zijn met uw kind en wat u mee moet nemen. Ook vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek.