• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Bereikbaarheid van de pedagogisch medewerker

Print 

Pedagogisch medewerker voor levertransplantatiepatiënten is Femke Prange (bereikbaar via algemeen telefoonnummer UMCG: 050 3616161, pieper 55032).

De pedagogisch medewerker is op de vrijdagmiddag op het polikliniekspreekuur aanwezig.
De kennismaking met de pedagogisch medewerker en het geven van uitleg over wat de pedagogisch medewerker kan betekenen voor de patiënten, broertjes, zusjes en ouders staat centraal tijdens het contact op de polikliniek en de verpleegafdeling.