• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Begeleiding door de pedagogisch medewerker

Print 

Als uw kind in het Beatrix Kinderziekenhuis komt voor een levertransplantatie wordt hij/zij begeleid en voorbereid door een pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker is speciaal opgeleid om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden en hen te helpen hun ziekenhuiservaringen te verwerken.

Naast het begeleiden en voorbereiden van uw kind heeft een pedagogisch medewerker een belangrijke taak in het observeren en signaleren. Deze betrokkenheid van de pedagogisch medewerker begint bij de screening en loopt door tijdens de periodieke controles na de levertransplantatie.

De manier waarop een kind wordt begeleid en voorbereid is afhankelijk van de leeftijd, het ontwikkelingsniveau en eerdere ervaringen van het kind. Door het geven van informatie, maar ook spelenderwijs kunnen kinderen leren hoe ze moeten omgaan met hun angsten, onzekerheden en alle gevoelens die met het ziek zijn te maken hebben.

Artsen en verpleegkundigen geven uiteraard zoveel mogelijk uitleg over de dingen die moeten gebeuren. De pedagogisch medewerker begeleidt uw kind tijdens het hele traject en kan daardoor hieraan nog een aantal aspecten toevoegen.