• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Levertransplantatietechnieken

Print 

De lever is een belangrijk orgaan. Bij ernstige leverziekten kan het nodig zijn om een lever te transplanteren. Hiervoor is een donorlever noodzakelijk. De meeste donorlevers zijn afkomstig van overledenen. Eén van de criteria voor overleden orgaandonoren is dat de hersendood moet zijn ingetreden. Ook zijn sinds 2002 de mogelijkheden om organen van hartdode donoren voor transplantatie te gebruiken verbeterd. Dit heeft weer een uitbreiding van het aantal mogelijke donoren tot gevolg.

Bijzondere transplantatietechnieken

Vanwege het tekort aan geschikte donororganen wordt voortdurend gezocht naar alternatieven om toch het groeiend aantal mensen op de wachtlijst te kunnen transplanteren. Hiervoor is een aantal bijzondere technieken ontwikkeld waar u op deze pagina meer over kunt lezen. Vooral op het gebied van de levende donoren valt in de toekomst groei van het donorpotentieel te verwachten.

Gereduceerde levertransplantatie

Als het kan wordt een donorlever volledig getransplanteerd. Maar het komt ook voor dat een donorlever te groot is voor de ontvanger, bijvoorbeeld als de donor een volwassene is en de ontvanger een kind. De donorlever wordt dan gereduceerd (verkleind) en wordt zodoende geschikt gemaakt voor de kleine(re) ontvanger. De gereduceerde lever zal na transplantatie weer aangroeien tot een volwaardige lever. Dit is mogelijk omdat de lever bestaat uit aparte segmenten die kunnen uitgroeien tot volwaardige levers.

Splitlevertransplantatie

Een andere techniek die kan worden toegepast is de splitlevertransplantatie. Het grote voordeel van deze techniek is dat twee ontvangers kunnen worden getransplanteerd met één donorlever. De donorlever wordt dan gesplitst in twee gedeelten. Het grote (rechter) deel kan worden getransplanteerd bij een volwassen ontvanger. Het kleine (linker) gedeelte is geschikt voor transplantatie bij een klein kind.

Dominotransplantatie

Als iemand met de leverziekte FAP (familiaire amyloid polyneuropathy) wordt getransplanteerd, kan de lever die wordt vervangen opnieuw als donorlever worden getransplanteerd in iemand met een andere leverziekte. De lever kan zodoende worden hergebruikt. We noemen dit een dominotransplantatie.
FAP is een erfelijke stofwisselingsziekte. De lever van een FAP-patiënt ziet er normaal uit, maar maakt een afwijkend eiwit aan waardoor op den duur een levertransplantatie noodzakelijk is. In een nieuwe ontvanger kan een FAP-lever gemiddeld nog dertig jaar goed functioneren.

Leverdonatie door een levende donor

Een gezonde levende volwassene (vaak een vader of moeder) kan een deel van zijn of haar lever afstaan. Dit deel wordt gebruikt voor transplantatie. De lever van de donor groeit weer aan tot het normale formaat en behoudt zijn functie. Het getransplanteerde deel van de lever groeit met de ontvanger mee.
Met deze techniek wordt geen hinder ondervonden van het donortekort. Ook is de wachttijd vaak korter. Een ander voordeel is dat de operatie is te plannen. De ontvanger kan hierdoor in een goede conditie aan de transplantatie beginnen. Een nadeel echter is dat er risico’s zijn voor de donor, die een ingrijpende operatie moet ondergaan. Tot een leverdonatie door een levende donor kan daarom pas worden besloten na een zorgvuldige afweging.

Gecombineerde transplantaties

Als naast de lever ook een ander orgaan moet worden getransplanteerd, kan er een gecombineerde transplantatie plaatsvinden. Binnen het Levertransplantatiecentrum van het UMCG bestaat op dit moment ervaring met lever-long- en lever-niertansplantaties.

Piggy back

Het toepassen van de zogenaamde Piggyback-techniek heeft in de afgelopen jaren geleid tot minder bloedverlies tijdens de levertransplantatie. Dit is een chirurgische techniek waarbij de eigen holle ader (vena cava) van de ontvanger in tact blijft. Vroeger werd de holle ader verwijderd met de zieke lever. Het is inmiddels bewezen dat door dit lagere bloedverlies tijdens de levertransplantatie de resultaten in termen van transplantaatoverleving beter zijn.