• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Transplantatiepatiënten ontvangen informatiebrief

Print 
21 april 2020

​Patiënten die een orgaantransplantatie hebben gehad, of op de wachtlijst staan voor een transplantatie hebben een e-mail ontvangen over de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19). De inhoud van de brief leest u hieronder.

De patiënten waar we geen e-mailadressen van hebben, krijgen de informatie thuisgestuurd. Heeft u deze informatie nog niet per mail ontvangen, maar wilt u dit wel? Stuur een e-mail naar Contact. U kunt ook voor algemene vragen een e-mail sturen naar dit adres.

Bel voor vragen over uw eigen behandeling uw behandelaar.

Wij wensen u alle sterkte toe in deze bijzondere tijd.

Medicatie en maatregelen  

Kan ik door immunosuppressiva het virus sneller krijgen? En is het beloop bij mij hierdoor ook anders?

Er zijn geen aanwijzingen dat getransplanteerde patiënten een grotere kans op een besmetting met het nieuwe Coronavirus hebben. Wel is het denkbaar dat patiënten met afweer-onderdrukkende medicijnen een groter risico op een ernstig beloop hebben. Voorlopig zijn hier echter nog geen duidelijke aanwijzingen voor. Het is heel belangrijk dat u niet stopt of gaat minderen met uw afweer-onderdrukkende medicijnen. Uw orgaan kan hierdoor afgestoten worden. Het gebruik van afweer-onderdrukkende medicijnen zal uw kans op een besmetting niet verhogen.

Welke maatregelen moet ik nemen om mij tegen het Coronavirus te beschermen?

De richtlijnen van het RIVM zijn zo streng dat deze ook voor getransplanteerden voldoende zijn. Zie voor extra informatie de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting: Ook leest u in het artikel “corona en patiënten met verminderde weerstand” wat u kunt doen om een infectie te voorkomen. Een bijzonder aandachtspunt is het werk. Mensen met een orgaantransplantatie vallen onder de door het RIVM gedefinieerde kwetsbare medewerkers. Uw werkgever is verplicht vervangend werk aan te bieden of u vrij te stellen als het op uw werk niet mogelijk is de algemene adviezen van het RIVM aan te houden (bijv. 1.5 meter afstand met collega’s of klanten). In het artikel ‘aandachtspunten rondom inzet kwetsbare medewerkers leest u meer over dit onderwerp.

Wat moet ik doen als ik wel klachten heb maar niet weet of dit het corona virus is?

Wij adviseren u bij luchtwegklachten of koorts contact met uw behandelend specialist op te nemen. De specialist zal afhankelijk van de klachten proberen een diagnose te stellen. Soms wordt uw huisarts gevraagd u te beoordelen. Mede afhankelijk van uw woonplaats kan de beoordeling bijvoorbeeld ook op de coronapoli in het UMCG. Bij deze gelegenheid kan ook beoordeeld worden of een ziekenhuisopname noodzakelijk is.

Als u wordt getest op het Coronavirus en de uitslag is positief, zal uw specialist afhankelijk van uw situatie advies geven over een eventuele aanpassing van de immunosuppressiva.

Kan ik getest worden om te kijken of ik het virus al gehad heb? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Op dit moment is er nog geen betrouwbare test beschikbaar om vast te stellen of u een infectie met het nieuwe Coronavirus doorgemaakt heeft. Er wordt wel verwacht dat deze tests binnenkort beschikbaar komen.

Is er voldoende voorraad van de medicatie die ik gebruik?

Er zijn geen tekorten aan afweer-onderdrukkende medicijnen gemeld.

Poliklinische controles  

Spreekuur; wanneer telefonisch en wanneer moet ik toch langskomen?

Uw behandelaar maakt, bij voorkeur samen met u, een individuele afweging wanneer het zinvol is naar het ziekenhuis te komen. Waar mogelijk worden afspraken verplaatst, in telefonische afspraken omgezet, of op alternatieve wijze ingevuld. Toch kan het noodzakelijk zijn dat u naar de polikliniek komt, of dat bijvoorbeeld bloed- of functie-onderzoek in het UMCG gedaan wordt.

Welke maatregelingen worden er in UMCG genomen om een infectierisico zo laag mogelijk te houden?

In het UMCG zijn er maatregelen genomen om het infectierisico zo laag mogelijk te houden. Bij de ingang worden alle patiënten gescreend op klachten die passen bij COVID-19. Patiënten met deze klachten mogen niet via de normale weg het ziekenhuis binnen. Patiënten uit risicogebieden moeten ook zonder klachten een mondmasker dragen. Zorgverleners dragen mondmaskers als de afstand van 1.5 meter niet gewaarborgd kan worden. Op de prikpost zijn er plexiglasschermen tussen patiënt en personeel. Het UMCG personeel wordt bij klachten altijd op het coronavirus getest om overdracht aan de patiënt te voorkomen. Als met al is het infectierisico in het UMCG door deze maatregelen zeer laag. Wij adviseren u voor noodzakelijke zorg naar het UMCG te komen.

Als ik word verwezen naar een perifeer ziekenhuis, heeft mijn eigen transplantatiearts dan nauw contact met de arts in het perifere ziekenhuis?

Het kan voorkomen dat de afstand van uw woonplaats tot het UMCG zo groot is dat wij u tijdelijk verwijzen naar een ziekenhuis bij u in de buurt. Ook vindt vooral bij de nier transplantatie-patiënten een groot deel van de nazorg bij specialisten in niet-academische ziekenhuizen plaats. De transplantatiespecialisten in het UMCG hebben goed en nauw contact met de collega’s in deze ziekenhuizen.

Als iemand die in het UMCG een orgaantransplantatie heeft ondergaan is besmet met het Coronavirus, wordt dit altijd bij de behandelend specialist in het UMCG gemeld. Op deze manier kan het medisch beleid zorgvuldig worden afgestemd en is er regelmatig contact over het beloop.

COVID-19 en transplantatiepatiënten  

Wat is tot nu bekend over COVID-19 bij transplantatiepatiënten?

Op landelijk niveau is er zeer regelmatig contact tussen de transplantatiecentra over de ervaringen en het beleid omtrent COVID-19. Op deze manier proberen wij zo snel mogelijk over het beloop van deze ziekte bij onze patiënten te leren en het beleid te optimaliseren. Daarnaast werken we aan een landelijke database waarin wij de ervaringen met getransplanteerde patiënten met corona verzamelen. Het beloop van de ziekte is bij de getransplanteerden tot nu niet opvallend anders dan in de algemene bevolking. Dit zijn onze ervaringen met COVID-19 bij onze patiënten tot nu toe (peildatum 16 april 2020):

Niertransplantatie

In het UMCG zijn tot nu toe 13 niertransplantatiepatiënten met COVID-19 gemeld. Van deze patiënten konden 8 mensen thuis blijven en zijn weer aan het herstellen. Twee patiënten waren op de verpleegafdeling in het ziekenhuis opgenomen waarvan 1 alweer is ontslagen. Drie patiënten zijn op de intensive care opgenomen waarvan 1 weer is ontslagen.

Levertransplantatie

In het UMCG zijn drie levertransplantatiepatiënten met COVID-19 gemeld. Eén van hen kon thuis blijven en is weer hersteld; één werd gedurende enkele dagen op de verpleegafdeling opgenomen en is alweer ontslagen; de derde patiënt is sinds enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen.

Longtransplantatie

Bij twee longtransplantatiepatiënten van het UMCG is COVID-19 vastgesteld. Landelijk zijn in totaal ongeveer 10 patiënten besmet. Een patiënt ligt op de Intensive care, 4 liggen in het ziekenhuis en de anderen konden thuis blijven. Het ziektebeloop bij longtransplantatie patiënten lijkt dus niet anders dan bij mensen zonder transplantatie.

Harttransplantatie

Er zijn geen patiënten met een bewezen COVID-19 na harttransplantatie in het UMCG. Dit sluit echter besmetting met corona niet uit.

Darmtransplantatie

Er zijn geen darmtransplantatie patiënten bekend met COVID-19.

Transplantaties UMCG tijdens COVID-19  

Voert het UMCG op dit moment transplantaties uit?

In het algemeen wordt er in het UMCG nog steeds getransplanteerd. Wel is er op dit moment een beperkt aanbod aan overleden donoren waardoor de aantallen relatief laag zijn. De transplantaties gaan alleen door als zowel de donor als ook de ontvanger negatief getest zijn voor het nieuwe coronavirus. Meer specifieke informatie per orgaan vindt u hieronder.

Niertransplantatie

Er worden nog steeds niertransplantaties uitgevoerd met een nier van een overleden donor. Op dit moment doen wij echter geen transplantaties bij ontvangers ouder dan 65 jaar vanwege het hogere risico op complicaties bij een infectie met COVID-19.

Het gecombineerde nier-pancreas-transplantatieprogramma ligt op dit moment stil in verband met de noodzaak van intensive care bedden na de transplantatie. Het programma van de levende donoren ligt op dit moment ook nog stil. Het UMCG werkt nu aan herstart van de reguliere zorg. Wij hopen daarom in de loop van mei het programma levende nier donatie geleidelijk weer op te kunnen starten.

Levertransplantatie

Het levertransplantatieprogramma in het UMCG gaat gewoon door. De afgelopen weken zijn er ook tijdens de corona-crisis succesvol levertransplantaties uitgevoerd. Wel is er op dit moment een beperkt aanbod aan organen van overleden donoren, zodat het aantal transplantaties ongeveer de helft lager is dan normaal. Om die reden transplanteren wij zo mogelijk nog meer dan tevoren slechts die patiënten bij wie transplantatie dringend nodig is. We hopen dat het aanbod aan organen zal normaliseren zodra er weer meer ruimte komt voor niet-coronazorg in de ziekenhuizen.

We zijn terughoudend met levende donor levertransplantaties, maar als er voor iemand (bv een zeer ziek kind) geen ander aanbod te verwachten is overwegen we wel levende donatie.

Longtransplantatie

Het longtransplantatieprogramma is open voor met name hoog urgente patiënten. Voor minder urgente patiënten (d.w.z. met een lage LAS) wordt per keer een risico-afweging gemaakt, ook rekening houdend met de noodzaak en het beschikbaar zijn van een intensive care bed.

Harttransplantatie

Het harttransplantatieprogramma in het UMCG is open.

Dunne darm transplantatie

Het dunne darm transplantatieprogramma in het UMCG is open.