• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Informatiebrief 9

Print 
23 december 2021

​​Patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan of hiervoor op de wachtlijst staan krijgen een informatiebrief vanuit het UMCG Transplantatiecentrum.

In deze brief informeren wij u over de huidige stand van zaken over vaccinaties en hoe u deze informatiebrief in de toekomst kunt blijven ontvangen.
We wensen u veel sterkte toe in deze tijd en alvast goede feestdagen!

Negende informatiebrief (21 december 2021)

Vaccinatie update  

In oktober heeft u een oproep gekregen voor een derde COVID-19 vaccinatie. Voor getransplanteerden hoort de derde prik bij de basisvaccinatie. De derde vaccinatie is standaard voor alle mensen uit uw risico-groep. Wij staan achter deze derde vaccinatie en hopen dat u deze inmiddels heeft genomen. Heeft u dit niet gedaan, dan adviseren wij u alsnog hiervoor een afspraak te maken bij de GGD. Dit is mogelijk.
Daarnaast komen getransplanteerden in aanmerking voor een zogenoemde ‘booster’prik. Dit omdat u tot de risico-groep behoort met mogelijk verminderde respons na drie vaccinaties.
Er is op dit moment veel aandacht voor de Omikron variant, die ook in Nederland sterk toeneemt. Binnenkort is dit zeer waarschijnlijk de variant die het meest voorkomt.
De vaccinaties lijken tegen Omikron minder goed te werken. Ze bieden echter zeker enige bescherming, daarom is een goede antistoftiter extra belangrijk.
Mensen krijgen via de krant en andere media per geboortejaar een oproep voor een ‘booster’prik. Dit is dus een 4e prik. Heeft u kort geleden de derde COVID-19 vaccinatie gehad? Dan adviseren wij u om 3 maanden te wachten met het nemen van de volgende COVID-19 vaccinatie. Zo’n vierde prik, kort na een derde prik, heeft waarschijnlijk minder effect. Bovendien zijn we nu aan het onderzoeken hoe we een vierde prik beter werkzaam kunnen maken voor transplantatiepatiënten. Hopelijk geeft dit onderzoek snel duidelijkheid over wat het beste, verdere COVID-19 beleid is.

Longgetransplanteerden  

Alleen voor longgetransplanteerden ligt de situatie iets ingewikkelder. Daarom adviseren wij alleen voor deze groep om de boosterprik in een kortere tijd na de 3e vaccinatie te nemen.
Veel longgetransplanteerden hebben onvoldoende gereageerd op de vaccinaties. Ze hebben nog geen of lage titers afweerstoffen tegen COVID-19. Juist nu dat zo belangrijk is. Uit studies blijkt dat na een 3e of 4e vaccinatie, het aantal longgetransplanteerden dat een goede antistofrespons aanmaakt, toeneemt. Daarom adviseren wij hen, als zij een oproep voor vaccinatie krijgen, deze te nemen. Ook als het de vierde COVID-19 vaccinatie (boosterprik) is. Uiteraard moet er wel 4-6 weken tussen de 3e en 4e vaccinatie zitten.

Alle getransplanteerden  

Daarnaast zetten wij ons in om de vaccins zelf via het UMCG aan alle getransplanteerden die geen antistofrespons maken te kunnen toedienen. Het zal nog wel weken duren voordat we dit voor elkaar krijgen.
Er is ook nieuws over nieuwe medicijnen, zoals (Paxlovid/ritonavir en Xevudy/sotrovimab) tegen COVID-19 die men als pil kan innemen. Ze zijn door de EMA (het Europese geneesmiddelen bureau) goedgekeurd en ook door Nederland besteld. Deze medicijnen zullen waarschijnlijk pas op zijn vroegst ergens in januari beschikbaar zijn.
Als u COVID-19 krijgt dan blijft het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met uw behandelend arts. Om dan mogelijk in aanmerking te komen voor het per infuus toedienen van antistoffen in het ziekenhuis. Dit vermindert sterk de kans op ziekte en sterfte, in ieder geval bij de delta variant van het virus.
Als iemand uit uw huishouden positief test op corona, dan adviseren wij u om uzelf ook te laten testen.

De informatiebrief straks via mijnUMCG en onze website  

Binnenkort ontvangt u deze informatiebrief via mijnUMCG. U ontvangt de brief dan niet langer per mail.
Als u al een mijnUMCG account heeft hoeft u verder niets te doen. Wanneer we een nieuwe informatiebrief versturen, ontvangt u automatisch een bericht in uw mailbox.
Heeft u nog geen mijnUMCG account dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Hier leest u hoe u dat kunt doen. Als u na het lezen van deze informatie er toch niet uitkomt dan kunt u ook bellen met de mijnUMCG Helpdesk via (050) 361 85 39.
De Informatiebrief blijft daarnaast ook altijd te vinden op de website van het UMCG Transplantatiecentrum. Bij de nieuwsberichten. U heeft dus altijd een mogelijkheid om de brief te lezen, ook als u geen mijnUMCG account heeft.