• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Transplantatiepatiënten ontvangen derde informatiebrief

Print 
23 oktober 2020

​​​​​​Patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan of hiervoor op de wachtlijst staan krijgen opnie​uw een informatiebrief vanuit het UMCG Transplantatiecentrum. ​
Hierin komen de ontwikkelingen rondom COVID-19 aan de orde. Leest u informatie over de griepprik, pneumokokkenvaccinatie en een kort verslag van de eerste Walk&Talk. De inhoud van de brief leest u hieronder.​

Derde informatiebrief (22 oktober 2020)

COVID-19 en transplantatieprogramma’s  

In onze vorige informatiebrieven hebben we u op de hoogte gehouden van de impact van COVID-19 op de verschillende transplantatieprogramma’s.
De afgelopen maanden hebben alle transplantatieprogramma’s weer op volle sterkte kunnen draaien. Het aantal donoren was in het voorjaar drastisch gedaald. Na de zomermaanden was het aantal donoren echter grotendeels terug op het niveau van voor de coronacrisis.

Er wordt volop onderzoek gedaan naar de gevolgen van COVID-19 voor transplantatie-patiënten. Voor niertransplantatiepatiënten is uit meerdere onderzoeken gebleken dat zij meer risico hebben op een ernstig beloop dan de gemiddelde bevolking. Het risico op complicaties is daarbij afhankelijk van de leeftijd, waarbij oudere niertransplantatiepatiënten een hoger risico hebben. Voor andere organen is dit tot op heden niet aangetoond.

Het advies blijft uiteraard dat u de situatie serieus neemt en uzelf en anderen beschermt tegen het COVID-19 virus. Patiënten met een orgaantransplantatie worden door het RIVM ook gezien als een risicogroep met verhoogde kans op een ernstig beloop. Daarbij zijn door het RIVM adviezen geformuleerd ten aanzien van werk. Het uitgangspunt hierbij is om het eigen werk te blijven doen, maar blootstelling aan COVID-19 te voorkomen. Wij verwijzen daarbij naar de website van het RIVM.

Tweede golf  

De tweede golf is een feit. We hebben, zoals ook in de media aangegeven, veel geleerd van de eerste periode. Het uitgangspunt is nu nog dat de reguliere zorg zoveel mogelijk doorgaat. Waar dat mogelijk is proberen we (net als tijdens de eerste golf) zorg op afstand te leveren. Daarmee willen we drukke poli’s en reisverkeer voorkomen. Het contact met uw behandelaar verloopt dan via een belconsult of ook steeds vaker via een videoconsult.

Griepprik en pneumokokkenvaccinatie  

We krijgen regelmatig de vraag of de griepprik nu ook nodig is. Onze viroloog is hier duidelijk over: het is heel belangrijk dat ook nu het griepvaccin wordt gehaald. Het is belangrijk om griep (influenza) te voorkomen, omdat het al erg druk is in de ziekenhuizen door COVID-19. Het is nog niet bekend wat er gebeurt als iemand griep én COVID-19 krijgt, of na elkaar.
Ook wordt dit jaar voor iedereen tussen de 60 en 80 jaar een pneumokokkenvaccinatie geadviseerd. Er zijn onvoldoende vaccins om de gehele groep voor vaccinatie uit te nodigen. Daarom krijgen deze herfst de mensen tussen 73 en 79 jaar een oproep voor de gratis vaccinatie. Volgend jaar volgt een andere leeftijdscategorie. De vaccinatie dient elke 5 jaar herhaald te worden.

COVID-vaccin en transplantatie  

Over vaccinaties voor COVID-19 bestaat nog veel onduidelijkheid. De onderzoeken lopen en de eerste gegevens lijken gunstig maar ook de veiligheid moet nog blijken. Wij gaan er van uit dat de vaccins ergens in het voorjaar 2021 beschikbaar komen. Wij houden de ontwikkelingen van de vaccins in de gaten en zullen als dat nodig is een specifiek advies voor transplantatiepatiënten geven.

Deelnemers enthousiast over eerste wandeling Walk&Talk  

Bewegen is belangrijk voor je lijf, ook na een transplantatie. Samen bewegen is leuker dan alleen. En nog leuker is het om al wandelend ervaringen te delen met mensen die hetzelfde meemaken. Iedereen die getransplanteerd is of hiervoor op de wachtlijst staat kan daarom meelopen met de Walk&Talk. Zondag 4 oktober vertrok er voor het eerst een groep vanaf Beatrixoord. “Wandelen en praten met lotgenoten is erg fijn. Een geslaagde eerste keer. Tot de volgende wandeling!” zei een deelnemer na afloop.

Het is de bedoeling om op de eerste zondag van de maand om 11.00 uur in de regio Groningen een route te lopen. De plaats kan per keer wisselen. Een zorgprofessional loopt mee en uiteraard houdt iedereen zich aan de coronamaatregelen. De mogelijkheid bestaat dat vanwege de huidige coronamaatregelen de wandelingen tijdelijk niet door kunnen gaan. Wilt u meer informatie, zich alvast aanmelden, of wilt u zelf een wandelgroep in eigen regio opzetten, ga dan naar de website Walk&Talk.

Patiënten Advies Commissie (PAC)  

Het leveren van goede transplantatiezorg staat bij ons voorop. Hierbij hechten we veel waarde aan uw mening. Daarom hebben wij de PAC opgericht. De PAC is een verbindende schakel tussen het UMCG Transplantatiecentrum en haar patiënten. Voor vragen of suggesties kunt u rechtstreeks met de PAC-leden mailen: Contact of klikt u hier voor meer informatie.