• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Laboratoriumgeneeskunde

Print 

Laboratoriumgeneeskunde

De afdeling Laboratoriumgeneeskunde voert laboratoriumbepalingen uit op het gebied van de klinische chemie, de hematologie en de immunologie voor alle medische afdelingen in het UMCG. De afdeling omvat  verschillende vakinhoudelijke laboratoria en een aantal prikpoli’s voor de afname van bloed en het inzamelen van urine. Naast de werkzaamheden voor de patiëntenzorg vindt er ook wetenschappelijk onderzoek en onderwijs plaats.

Kerncijfers

 • 10 verschillende laboratoria
 • 1 miljoen aanvragen per jaar
 • 6 miljoen analyses per jaar
 • 400 – 600 patiënten per dag op de prikpoli’s
 • Uitgifte van 24.000 zakken met diverse bloedproducten per jaar
 • Ca. 400 medewerkers

Patiëntenzorg

Als patiënt heeft u vrijwel geen rechtstreeks contact met het laboratorium. U heeft alleen direct contact met de medewerkers van de prikpoli’s, die bloed afnemen in de prikpoli’s en de verpleegafdelingen. Op de achtergrond speelt de afdeling Laboratoriumgeneeskunde echter een belangrijke rol in het ziekenhuis. Laboratoriumonderzoek is één van de hulpmiddelen voor uw arts  bij het stellen van een diagnose. Ook kan uw arts mede aan de hand van laboratoriumonderzoek zien of een behandeling het gewenste resultaat heeft. Nadat u bloed heeft laten prikken of urine heeft ingeleverd, voeren medewerkers van het laboratorium het onderzoek uit. Zij geven de uitslag via de computer door aan uw arts. Hij bepaalt vervolgens welke behandeling nodig is. In ingewikkelde situaties geeft de laboratoriumspecialist van de afdeling Laboratoriumgeneeskunde uw behandelend arts soms uitleg over de interpretatie van laboratoriumuitslagen of over de verdere behandeling.

Laboratoria

De verschillende laboratoria verrichten meer dan 600 verschillende onderzoeken (bepalingen of analyses genoemd). Er zijn bijvoorbeeld bepalingen die gericht zijn op:

 • het bepalen van zouten, eiwitten en stofwisselingsproducten in lichaamsvochten
 • de hormoonhuishouding (endocrinologie)
 • de aanmaak, verdeling en afbraak van cellen in het bloed (hemocytometrie)
 • de bloedstolling (hemostase en trombose)
 • afweerreacties op lichaamseigen en lichaamsvreemde stoffen (immunologie)
 • de transfusie van bloedproducten en de registratie van complicaties als gevolg van transfusies van bloedproducten
 • veel voorkomende erfelijke aandoeningen (moleculair biologische technieken)

 
Eén van de belangrijkste laboratoria binnen de afdeling is het 24-uurs laboratorium. Hier worden de  meest voorkomende klinisch chemische en hematologische bepalingen uitgevoerd met zeer moderne, geautomatiseerde apparatuur,  ook wel “straten” genoemd. Van een groot aantal veel voorkomende bepalingen is de uitslag binnen een uur beschikbaar voor de behandelende arts.

In andere laboratoria worden speciale bepalingen gedaan. Vaak zijn deze bepalingen ingewikkelder en duren ze langer; daarom is de uitslag van deze bepalingen minder snel bekend. Ook worden sommige bepalingen minder vaak aangevraagd en daarom niet elke dag uitgevoerd.​

Point of Care-testen

Sommige bepalingen kunnen aan het bed van de patiënt of op de OK worden uitgevoerd. Deze testen worden Point of Care-testen genoemd. Het gaat hierbij om de bepaling van bloedgassen en glucose in het bloed. Laboratoriumgeneeskunde is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze testen in het gehele UMCG.

Uitgifte van bloedproducten

Laboratoriumgeneeskunde is verantwoordelijk voor de inkoop en distributie van kort houdbare bloedproducten binnen het UMCG. Het laboratorium voert alle bepalingen uit die noodzakelijk zijn voor een veilige uitgifte van bloed aan patiënten. Het laboratorium bepaalt de AB0-bloedgroep en de Rhesus(D)-factor. Ook controleert het laboratorium of er klinisch belangrijke antistoffen aanwezig zijn, die problemen zouden kunnen veroorzaken bij toediening van het bloed.

Prikpoli’s

De medewerkers van de prikpoli’s zorgen voor de afname van bloed in de verschillende prikpoli’s en op de verpleegafdelingen. Ook zorgen zij voor inzamelen en voorbewerken van urinemonsters, het maken van ECG’s en het aanleggen van infusen. Er is een prikpoli voor volwassenen (Fonteinstraat 13) en een prikpoli voor kinderen. Daarnaast zijn er verschillende kleinere prikpoli’s (bijvoorbeeld in de Diabetespolikliniek).

 

Bijschrift: Medewerkers van de prikpoli's nemen per dag bij 400 - 600 patiënten bloed af.

 

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram