• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Opleiding laboratoriumspecialist medische immunologie

Print 

Het UMCG leidt op tot laboratoriumspecialist medische immunologie met het aandachtsgebied transplantatie-immunologie, conform de opleidingseisen van de Nederlandse Vereniging voor Immunologie (NVVI). De opleiding duurt drie jaar bij een 100% aanstelling. Transplantatiegeneeskunde is een speerpunt van het UMCG en het klinische transplantatieprogramma bestaat uit nier-, long-, hart-, lever-, alvleesklier-, darm-, hoornvlies-, en allogene stamceltransplantaties.

De laboratoriumspecialist medische immunologie biedt clinici ondersteuning bij diagnostiek en behandeling van patiënten met ziekten waarbij het immuunsysteem is betrokken en/of bij transplantatieproblematiek. Hieronder wordt verstaan het verrichten van immunologisch patiëntgebonden laboratoriumonderzoek, het verstrekken van (pre- en postanalytische) adviezen en consulten, en het informeren van clinici omtrent nieuwe immunologische ontwikkelingen.

Inhoud opleiding

De opleiding omvat de transplantatie-immunologie, de diagnostiek van auto-immuunziekten, auto-inflammatoire aandoeningen en allergische ziekten, immunofenotypering en immuunstatusonderzoek in het kader van immuundeficiënties en hematologische maligniteiten, en monitoring van immuunmodulerende therapie. 

Speciale aandacht wordt gegeven aan de verschillende aspecten van kwaliteitszorg in het kader van de ISO 15189- en EFI-accreditaties en aan de implementatie van nieuwe diagnostische testen. Een laboratoriumspecialist in opleiding wordt tijdens de opleiding in staat gesteld om wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Na een introductiefase van één jaar in de transplantatie-immunologie maakt participatie in avond-, nacht- en weekenddiensten op dit terrein onderdeel uit van de opleiding.

Organisatie opleiding

De opleiding tot medisch immunoloog wordt verzorgd door de laboratoria Medische en Transplantatie Immunologie van de afdeling Laboratoriumgeneeskunde. De afdelingen Reumatologie en Klinische Immunologie, Allergologie, Hematologie, Medische Microbiologie, Pathologie en andere laboratoria van de afdeling Laboratoriumgeneeskunde participeren in de opleiding.
De opleiding wordt gecoördineerd door dr. C. Roozendaal en dr. B.G. Hepkema, laboratoriumspecialisten medische immunologie.

Toelatingseisen

  • Aantoonbare belangstelling voor de transplantatiegeneeskunde en voor de klinische toepassing van de immunologische diagnostiek,
  • Gepromoveerd zijn op onderzoek binnen het aandachtsgebied immunologie,
  • SMBWO-erkenning als immunologisch onderzoeker,
  • Ervaring met moleculair biologisch onderzoek strekt tot aanbeveling.

Meer informatie

Dr. Caroline Roozendaal, telefoon (050) 361 48 69, e-mail: Contact

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram