• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Opleiding tot laboratoriumspecialist klinische chemie

Print 

Het UMCG leidt op tot laboratoriumspecialist klinische chemie  – ook wel assistent in opleiding tot specialist (AIOS) klinische chemie, conform de opleidingseisen van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie (NVKC). De opleiding duurt vier jaar bij een 100% aanstelling.

Inhoud van de opleiding

Het theoretische gedeelte van de opleiding bestaat uit landelijk georganiseerde opleidingsdagen, casuïstiek en zelfstudie, waarbij aan het eind van het eerste jaar en in de verdiepingsfase een landelijk tentamen afgelegd moet worden. De theorie kan grofweg in drie onderdelen verdeeld worden, te weten: .

 • Algemene klinische chemie
 • Hematologie, bloedtransfusie en hemostase
 • Endocrinologie en metabolisme


De invulling van het praktische gedeelte van de opleiding wordt vastgesteld samen met de opleider aan de hand van themakaarten zoals beschreven in het landelijk en lokaal opleidingsplan. Na een introductiefase van één jaar in de klinische chemie gaat de AIOS meedraaien in de bereikbaarheidsdienst met een laboratoriumspecialist klinische chemie als achterwacht.

Organisatie van de opleiding

De AIOS volgt een route door het laboratorium langs alle analytische onderdelen. Door het zelfstandig uitvoeren van praktisch gerichte projecten raakt de AIOS vertrouwd met de laboratoriumorganisatie. Een managementcursus maakt deel uit van de opleiding. Ook zijn er mogelijkheden om te participeren in beleidsmatige processen. Zo kan de AIOS onder andere betrokken worden bij de budgetverantwoording, aanschaf van apparatuur, schrijven van beleidsplannen en functioneringsgesprekken met medewerkers.

De opleiding wordt gecoördineerd door prof.dr. I.P. Kema, hoofd van de afdeling Laboratorium Geneeskunde.

Toelatingseisen

 • Een relevante, afgeronde natuurwetenschappelijke universitaire masteropleiding (biochemie, medische biologie)
  of
 • Een humane geneeskundige universitaire vooropleiding (biomedische wetenschappen, farmacie, geneeskunde)
 • Naast een afgeronde universitaire opleiding strekt een afgerond promotietraject zeer tot aanbeveling.

Specialisatie

Na de opleiding tot laboratoriumspecialist klinische chemie is het mogelijk om verder te specialiseren in één van de drie aandachtsgebieden: Hematologie, Endocrinologie, of Erfelijke Metabole Ziekten. De aanvullende specialisatie duurt circa twee jaren.

Meer informatie

Prof.dr. I.P. Kema, telefoon 050-3611576, e-mail Contact.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram