• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Informatie voor professionals

Print 

​​​​​​ 

 

Voor wie  

Patiënten met klachten op het gebied van KNO- en Hoofd-hals.
Kijk voor informatie over verwijzen van patiënten met klachten op het gebied van gehoor, spraak en taal bij het Audiologisch centrum.

Bezoekadres
Fonteinstraat 1 (UMCG)
Postadres

Polikliniek KNO
HPC BB20
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Telefonische bereikbaarheid
 

Patiënten 

(050) 361 27 00
ma - vrij 8.00 - 16.30 uur
​Verwijzers

​(050) 361 55 40
ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

Collegiaal overleg

Zie onder 'bijzonderheden' voor de contactpersonen van de desbetreffende spreekuren
Fax
(050) 361 17 92
Wie kan verwijzen
Huisarts, specialist, verpleeghuisarts, bedrijfsarts, consulatiebureau-arts
Verwijsprocedure

Regulier

Verwijzer stuurt fax of brief, ook digitaal via ZorgDomein.
Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

Semi-Spoed

Volg procedure als bij spoed

Spoed

Verwijzer meldt telefonisch aan (050) 361 27 00
ma - vrij 8.00 - 16.30 uur
Dienstdoende KNO arts via (050) 361 61 61
avond, nacht en weekend
Bijzonderheden

KNO-oncologie
Nieuwe patiënten met een oncologische
aandoening kunnen binnen een week worden gezien. Vooraf eerst telefonisch overleg met de oncologie-coördinatoren (050) 361 28 98

Waarnemend hoofd KNO
Dr. G.B. Halmos
Hoofd UACG
Mw. drs. J.H. Pape
Aan de afdeling verbonden professionals

KNO arts

Dr. R.A. Feijen
Mw. dr. R. Free
Dr. G.B. Halmos
Dr. R. Hofman
Mw. dr. A.G.W. Korsten-Meijer
Dr. T.P. van der Laan
Dr. B.E.C. Plaat
Dr. M.L. Schrijvers
Drs. J. E. Wachters
Drs. J. Wedman

Klinisch-fysicus/Audioloog

 

Prof. dr. P. van Dijk
Dr. ir. E. de Kleine
Ir. A. Maat
Ir. S.W.J. Ubbink
Mw. dr. J.E.C. Wiersinga-Post

Orthopedagoog / Orthopedagoog-generalist

Mw. dr. F. Coster
Mw. J. Duursema-Elting
Mw. C.M. Alberts MSc

Psycholoog

Mw. dr. M.J. de Boer
  

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram