• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Cochleaire implantatie

Print 

Een Cochleair Implantaat (CI) is een hulpmiddel waarmee dove of zeer ernstig slechthorenden weer gedeeltelijk geluid en/of spraak kunnen horen. In het UMCG kunt u daarvoor terecht bij het Cochleair Implantatieteam Noord Nederland (CINN).

Het CINN is één van de acht CI-teams in Nederland. Alle teams zijn verbonden aan een Universitair Medisch Centrum. De andere CI-teams vindt u in Utrecht (UMCU), Nijmegen (St. Radboud), Maastricht (MUMC+), Rotterdam (UMC Erasmus), Leiden (LUMC), en Amsterdam (VUMC en AMC).

Conchleair implantaat


Een Cochleair Implantaat is bedoeld voor mensen die doof zijn, of zo ernstig slechthorend dat een gewoon hoortoestel niet of niet meer werkt. Bij volwassenen gaat het vaak om mensen die in de loop van hun leven doof zijn geworden. Een CI is een geschikte oplossing als iemand slechthorend is  doordat het slakkenhuis niet (goed) werkt. Een gewoon hoortoestel helpt dan niet meer.

Een CI bestaat uit een uitwendig deel, de spraakprocessor, en een inwendig deel, het implantaat. Het geluid via een CI is anders dan bij mensen die ‘gewoon’ horen.

Traject voor CI

Voordat u in aanmerking komt voor een CI, volgt u eerst een traject. Het start met onderzoeken en gesprekken. Dan volgt een advies over de mogelijkheden. Als u besluit om een CI te laten plaatsen, volgt een opname in het UMCG. Na de operatie volgt een intensieve revalidatie, waarbij u leert omgaan met de apparatuur en geluiden leert thuisbrengen.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram