• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Opname op verpleegafdeling

Print 

Patiënten die onder behandeling zijn van Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO), kunnen opgenomen worden op verpleegafdeling A1. Deze verpleegafdeling beschikt over 32 bedden. De afdeling KNO gebruikt de meeste daarvan, het resterende deel gebruiken de afdelingen Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en de afdeling Oogheelkunde. De verpleegafdeling heeft vier éénpersoonskamers, zes tweepersoonskamers en vier vierpersoonskamers. Patiënten die extra zorg nodig hebben en langere tijd opgenomen zijn, liggen op een éénpersoonskamer. Er wordt op de vierpersoonskamers gemengd verpleegd; dat betekent dat hier zowel mannen als vrouwen liggen. Op elke patiëntenkamer ligt een zogeheten ‘Kamerklapper’. Hierin vindt u meer gedetailleerde informatie over de verpleegafdeling.

Ongeveer de helft van de opgenomen KNO-patiënten heeft een oncologische aandoening. De meeste patiënten komen voor een chirurgische ingreep, maar patiënten worden ook opgenomen voor (een combinatie van) onderzoek, observatie of een behandeling met medicijnen. Er worden circa dertig patiënten per week opgenomen. De opnameduur varieert van twee dagen tot meerdere weken. Gemiddeld zijn patiënten vier tot zeven dagen opgenomen.

Medewerkers

Op de afdeling werken zaalartsen (KNO-artsen in opleiding), verpleegkundigen, medisch secretaressen en voedingsassistenten. Het verpleegkundig team bestaat uit ongeveer 25 personen. De verpleging werkt met kamertoewijzing. Dit betekent dat verpleegkundigen per dienst bepaalde patiënten krijgen toegewezen. Aan het begin van iedere dienst vindt er een (schriftelijke en mondelinge) overdracht plaats tussen de verpleegkundigen, zodat zij goed op de hoogte zijn van de patiënten die aan hen zijn toegewezen.

Artsenvisite en multidisciplinair overleg

Dagelijkse lopen artsen ‘visite’ op de verpleegafdeling. De arts komt dan bij u langs en bespreekt met u hoe het gaat en eventuele andere belangrijke zaken. Daarnaast worden alle patiënten iedere dag besproken in een verpleegkundig overleg en wekelijks in een multidisciplinair overleg met verpleegkundigen, zaalarts, diëtist, logopedist, maatschappelijk werker en geestelijk verzorger.

Bezoekadres

Universitair Medisch Centrum Groningen
Verpleegafdeling A1VA
Fonteinstraat 3

Postadres

Universitair Medisch Centrum Groningen
[naam patiënt + kamernummer]
Postbus 11120
9700 CC GRONINGEN

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram