• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Schisisteam

Print 

Het Schisisteam is een multidisciplinaire werkgroep van zorgverleners die kinderen met een schisis behandelt. Dit doen zij vanaf de geboorte van het kind tot ongeveer het achttiende levensjaar. Schisis is een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet waardoor het kind een afwijkend uiterlijk kan hebben en problemen kan krijgen bij diverse lichamelijke functies. Denk hierbij aan horen, spreken en de groei van gebit en kaak. De behandeling heeft als doel het uiterlijk te verbeteren en het functioneren van lichamelijke functies te optimaliseren. Verder biedt het Schisisteam psychologische steun, zowel aan het kind als aan de ouders.

Werkterrein Schisisteam

Het Schisisteam is een multidisciplinaire werkgroep. Dit betekent dat verschillende specialismen op het gebied van schisis met elkaar samenwerken. Het werkterrein van het team is hierdoor zeer breed. Het Schisisteam bestaat uit de volgende leden:

 • keel-, neus- en oorarts;
 • audioloog;
 • orthopedagoog;
 • logopedist;
 • plastisch chirurg;
 • verpleegkundig consulent;
 • kinderarts;
 • orthodontist;
 • tandarts;
 • kaakchirurg;
 • medisch maatschappelijk werker;
 • erfelijkheidsdeskundige;
 • gynaecoloog.

Het team heeft een secretariaat dat het aanspreekpunt is voor patiënten. De patiënten kunnen hier terecht als zij een vraag hebben aan één of meerdere leden van het Schisisteam.

Behandelplan

Het Schisisteam stelt voor iedere patiënt een meerjarig behandelplan op. De structuur van het plan is gebaseerd op de leeftijd van de patiënt en is vastgelegd in protocollen. Het plan wordt gedurende het behandeltraject bijgesteld naar gelang de persoonlijke en lichamelijke ontwikkeling van de patiënt.
Door de multidisciplinaire aanpak van het Schisisteam zijn de behandelingen in het behandelplan goed op elkaar afgestemd. Het team heeft een gezamenlijk spreekuur, waardoor de patiënt tijdens één afspraak door meerdere teamleden kan worden gezien.

Globaal verloop
Alle patiënten van het Schisisteam ondergaan als ze ongeveer vier tot zes maanden oud zijn een lipsluiting en soms een neuscorrectie. Het gehemelte wordt meestal gesloten rond de leeftijd van tien tot twaalf maanden.
Veel patiënten krijgen tussen hun tweede en vijfde jaar gehoorverbeterende behandelingen, meestal in de vorm van het plaatsen van trommelvliesbuisjes, al dan niet gecombineerd met het verwijderen van de neusamandel.
Om het spreken te verbeteren krijgen veel kinderen tussen twee en vijf jaar een pharynxplastiek (gehemelteverlenging). Dit is een spraakverbeterende operatie waardoor het kind in staat wordt gesteld om minder door de neus te spreken. Ook kan logopedie geadviseerd worden. De meeste kinderen hebben wanneer ze ongeveer zes jaar zijn, mede door de uitgevoerde behandelingen, een normale spraak- en taalontwikkeling.
Een orthodontische behandeling start voor veel kinderen rond de tiende verjaardag, en kaakchirurgische correcties worden nadien nog uitgevoerd. Cosmetische ingrepen en neusoperaties volgen zo nodig als de jongere is uitgegroeid, vaak rond 18-jarige leeftijd.

Subspecialisme   

Het UMCG is een universitair medisch centrum. Specialistische zorg voor patiënten met zeldzame, moeilijk te diagnosticeren en/of moeilijk te behandelen aandoeningen, behoort tot de kerntaken van het UMCG. Het Schisisteam is een goed voorbeeld van topreferente en topklinische zorg: het team is het eindpunt van verwijzing en biedt zeer gespecialiseerde zorg voor schisispatiënten die een algemeen ziekenhuis niet kan bieden. Voorbeelden hiervan zijn de operaties waarbij de lip- en/of gehemeltespleet gesloten wordt en behandelingen die het horen en spreken van de patiënt kunnen verbeteren. 

Wetenschappelijk onderzoek

Het Schisisteam doet onderzoek naar de effecten van de uitgevoerde behandelingen. Daarnaast doet het team onderzoek naar de mening van de patiënten om erachter te komen wat verbeterpunten in de zorg zijn.

Onderwijs

Het Schisisteam verzorgt onderwijs voor studenten Geneeskunde en Tandheelkunde. Deze studenten kunnen praktijkervaring opdoen binnen het team tijdens hun co-schappen. Het team levert ook bijdragen aan bij- en nascholing voor verwijzers en artsen in opleiding en verzorgt cursussen, refereeravonden en symposia in het UMCG.

Feiten en cijfers

Schisis komt bij ongeveer een op de zeshonderd pasgeboren kinderen voor. Jaarlijks worden er ongeveer dertig nieuwe patiënten aangemeld bij het Schisisteam van het UMCG. Het totaal aantal patiënten dat onder behandeling is bij het Schisisteam is ongeveer 700.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram