• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Hoofd-Halsoncologie

Print 

​De werkgroep Hoofd-Halsoncologie van het UMCG en het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een multidisciplinaire werkgroep van zorgverleners die gespecialiseerd is in de diagnostiek, behandeling en nazorg van patiënten met kanker in het hoofd-halsgebied. Tumoren in het hoofd-halsgebied komen weinig voor en de behandeling is vaak complex. Daarom kunnen deze patiënten in Nederland voor behandeling terecht in medische centra met een multidisciplinair hoofd-halsteam. De werkgroep Hoofd-Halsoncologie van het UMCG-MCL heeft vanwege het grote verzorgingsgebied Noord-Nederland twee behandellocaties: Groningen en Leeuwarden. 

De werkgroep Hoofd-Halsoncologie UMCG-MCL is officieel erkend door de Nederlandse werkgroep Hoofd-Halstumoren. Meer informatie over de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Halstumoren vindt u via de link onder aan deze pagina.

Werkterrein werk​groep Hoofd-Halsoncologie

Het werkterrein van de werkgroep is zeer breed, zowel op het gebied van diagnostiek, behandeling en ondersteunende zorg. Dat komt tot uiting komt in de multidisciplinaire samenstelling. De werkgroep Hoofd-Halsoncologie bestaat uit de volgende leden:

Kerndisciplines

 • keel-, neus- en oorarts - oncoloog
 • kaakchirurg - oncoloog
 • radiotherapeut - oncoloog
 • chirurg - oncoloog
 • internist, oncoloog
 • plastisch chirurg
 • tandarts maxillofaciale prothetiek
 • patholoog
 • radioloog

Ondersteunende disciplines

 • logopedist
 • mondhygiënist
 • nurse practioner
 • oncologieverpleegkundige
 • medisch maatschappelijk werker
 • fysiotherapeut

Contac​t

De werkgroep heeft drie aanspreekpunten voor patiënten, huisartsen, tandartsen en specialisten:

 • Oncologiesecretariaat KNO-heelkunde, telefoon (050) 361 28 98.
 • Sectie Oncologie van de afdeling Kaakchirurgie, telefoon (050) 361 38 09.
 • Radiotherapie, telefoon (050) 361 27 11

Organis​atie

Teamleden van de werkgroep onderzoeken een nieuwe patiënt op één dag tijdens een gezamenlijk spreekuur. Zo wordt voorkomen dat de patiënt voor het afronden van het eerste onderzoek vaker moet komen. Het eerste onderzoek neemt vrijwel een hele dag in beslag. 

De werkgroep Hoofd-Halsoncologie stelt tijdens een multidisciplinaire vergadering voor iedere patiënt een behandelplan op. Het behandelplan is gebaseerd op landelijke en regionale richtlijnen. Door de multidisciplinaire organisatie van de werkgroep worden de behandelingen nauwkeurig op elkaar afgestemd.

Toprefere​nt / topklinish

De werkgroep levert topreferente zorg. Dit betekent dat de werkgroep:

 • topzorg levert aan patiënten die zeldzame en moeilijk te diagnosticeren en/of moeilijk te behandelen aandoeningen hebben;
 • op basis van wetenschappelijk onderzoek nieuwe behandelingen ontwikkelt.

Opleiding en o​​nderwijs

De werkgroep verzorgt onderwijs voor studenten geneeskunde, tandheelkunde, mondhygiëne, verpleegkunde en voor nurse practioners. Verder kunnen studenten praktijkervaring op doen binnen de werkgroep tijdens hun co-schappen of stages. De werkgroep verzorgt ook vervolgopleidingen voor specialisten die zich willen super-specialiseren in de hoofd-halsoncologie. De werkgroep levert daarnaast bijdragen aan bij- en nascholing voor verwijzers en verzorgt cursussen, refereeravonden en symposia in het UMCG.

Wetenschappelij​k onderzoek

Er vindt binnen de werkgroep onderzoek plaats op het gebied van:

 • nieuwe bestralingstechnieken;
 • de invloed van de leeftijd van de patiënt;
 • combinatiebehandeling van bestraling met chemotherapie andere medicijnen;
 • fotodynamische therapie (PDT) en fotodetectie (PDD);
 • Positron Emissie Tomografie (PET);
 • preventie van bijwerkingen van bestraling en chemotherapie in het hoofd-halsgebied;
 • schouderfunctie na halsklierdissectie;
 • moleculair biologische aspecten van radiosensitiviteit bij tumoren in het hoofd-halsgebied;
 • de functie en de levensduur van de spraakprothese en filters na verwijderding van het strottenhoofd;
 • het gebruik van implantaten voor de bevestiging van protheses in het hoofd-halsgebied;
 • voedingstoestand bij patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied;
 • behandeling van voorstadia van kanker.


Feiten en cij​​fers

 • In 2005 zag de Hoofd-Halswerkgroep UMCG/MCL 889 nieuwe patiënten (556 in UMCG en 333 in MCL).
 • De werkgroep heeft wekelijks multidisciplinair overleg. Tijdens dit overleg bespreekt de werkgroep de diagnostiek, de behandeling, de planning en de follow-up van patiënten. Het wekelijks overleg tussen Groningen en Leeuwarden vindt via teleconferencing plaats.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram