• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Werkgroep Cochleaire Implantaties Noord-Nederland

Print 

De werkgroep Cochleaire Implantaties Noord-Nederland (CINN) is een multidisciplinaire werkgroep van Communicatieve Stoornissen KNO van het UMCG en de Koninklijke Kentalis. Een cochleair implantaat is een binnenoorprothese die de werking van het slecht of niet functionerende slakkenhuis in het oor overneemt. Hiermee kunnen zeer slechthorende en dove mensen weer beter horen. De prothese kan zowel bij kinderen als bij volwassenen worden geïmplanteerd.

Werkterrein CINN

De CINN is een multidisciplinaire werkgroep. Dit betekent dat verschillende specialismen op het gebied van het gehoor, de spraak-/taalontwikkeling en pycho-sociale ontwikkeling met elkaar samenwerken. De werkgroep bestaat uit:

 • een kno-arts
 • een klinisch fysicus-audioloog
 • een psycholoog
 • een logopedist
 • een maatschappelijk werker
 • een CI-coördinator

Het werkterrein van de CINN is zeer breed. Ook omdat de werkgroep zich niet alleen richt op de implantatie van de prothese, maar ook op het traject rond de ingreep, zoals:

 • voorlichting
 • vooronderzoeken
 • advisering
 • operatie
 • afstellen van de spraakprocessor
 • revalidatie
 • nazorg

Een deel van dit traject doorloopt de patiënt op de polikliniek en verpleegafdeling van Keel-, Neus- en Oorheelkunde, een deel in een speciaal ingericht revalidatiehuis op locatie Haren van de KEGG.

Organisatie

Communicatieve Stoornissen KNO is een onderdeel van de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde van het UMCG en houdt zich bezig met KNO-heelkunde, audiologie (menselijk gehoor) en kinderen met gehoor- en spraaktaalproblemen. Vanuit dit specialisme werkt het UMCG samen met de KEGG. De KEGG is een organisatie voor onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden en communicatief beperkten. De CINN is verbonden met de afdeling zorg Noord- en Midden-Nederland van de KEGG, en in het bijzonder met de onderdelen Gezinsbegeleiding en Logopedie.

Voor een aanmelding bij de CINN is een verwijzing nodig van een huisarts, KNO-arts of audiologisch centrum.

Topreferent / topklinisch

Het UMCG is een universitair medisch centrum. Specialistische zorg voor patiënten die zeldzame, moeilijk te diagnosticeren en/of moeilijk te behandelen aandoeningen hebben, behoort tot de kerntaken van het UMCG. De werkgroep CINN is een goed voorbeeld van topreferente zorg. De werkgroep is het eindpunt van verwijzing en biedt zeer gespecialiseerde zorg voor dove en ernstig slechthorende mensen.

Wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschappelijk onderzoek van de CINN heeft drie zwaartepunten:

 • De evaluatie van het programma voor cochleaire implantatie, waarbij zowel de diagnostiek als de therapie wordt onderzocht
 • Het effect van tweetaligheid op de auditieve, communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en de taalontwikkeling van kinderen met een cochleair implantaat
 • Het aanpassingsvermogen van het centraal auditieve systeem.

Het onderzoeksprogramma over cochleaire implantatie maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma ‘Neurosensory Systems’ binnen de onderzoeksschool BCN van de Rijksuniversiteit Groningen.

Onderwijs

De CINN verzorgt onderwijs voor studenten Geneeskunde. De werkgroep levert ook bijdragen aan bij- en nascholing voor verwijzers en verzorgt cursussen, refereeravonden en symposia in het UMCG.

Feiten en cijfers

De CINN voert 25-50 implantaties per jaar uit bij zowel volwassenen als kinderen. Van 2010 tot 2015 werden er in totaal meer dan 200 implantaties verricht.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram