• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Op de polikliniek

Print 

​Bij binnenkomst op de polikliniek KNO treft u een balie aan. U kunt zich hier melden. U wordt gevraagd het volgende af te geven:

  • uw verwijsbrief van de huisarts;
  • een geldig legitimatiebewijs (eens per jaar vraagt het UMCG u om identificatie met een geldig paspoort, geldige identiteitskaart, geldig vreemdelingendocument of een geldig rijbewijs);
  • uw pasje van de ziektekostenverzekering;
  • uw UMCG-ziekenhuispasje (als u eerder als patiënt in het UMCG bent geweest).

Het overzicht van de medicijnen die u gebruikt neemt u mee naar het spreekuur. Het kan zijn dat de arts het overzicht nodig heeft voor het opstellen of wijzigen van uw behandelplan.

Nadat u zich heeft gemeld, kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

Onderzoek op de polikliniek

Tijdens uw afspraak probeert de arts er achter te komen wat de oorzaak van uw klachten is. Hij zal uitleggen wat er gebeurt tijdens het onderzoek en waarom. Als u iets niet begrijpt of als u meer wilt weten, kunt u altijd om uitleg vragen.

Het kan zijn dat u voorafgaand of aansluitend aan uw afspraak nog andere onderzoeken krijgt. U kunt hierbij denken aan bloedprikken of bijvoorbeeld het maken van een röntgenfoto. Ook kunt u een specifiek onderzoek ondergaan zoals een gehooronderzoek (audiometrie), evenwichtsonderzoek of stemonderzoek.

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Het UMCG is een universitair medisch centrum. U kunt daarom gevraagd worden deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Voor u besluit deel te nemen, ontvangt u mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht deel te nemen. Uw beslissing heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Meer informatie over deelname aan wetenschappelijk onderzoek vindt u via de link onder aan deze pagina.

Resultaten en uitslagen

U kunt op verschillende manieren van de resultaten en uitslagen van onderzoeken op hoogte worden gebracht. Dit is afhankelijk van het soort onderzoek en de procedure op de polikliniek. Op de polikliniek wordt u verteld hoe u bericht krijgt. Mogelijke manieren zijn:

  • tijdens een vervolgafspraak op de polikliniek;
  • via uw huisarts;
  • via een brief.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram