• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Patiënt in een universitair medisch centrum

Print 

​Het UMCG is een van de acht universitair medische centra in Nederland. Een universitair medisch centrum verschilt in een aantal opzichten van een algemeen ziekenhuis.

  • In een universitair medisch centrum worden verschillende vormen van patiëntenzorg geboden. In algemene ziekenhuizen wordt voornamelijk basiszorg geboden, in universitair medische centra ook topklinische en topreferente zorg. Dit zijn zorgvormen waarbij erg veel specialistische kennis nodig is en waarbij vaak meerdere specialismen betrokken zijn. Voorbeelden zijn orgaantransplantaties, complexe neurochirurgie, neonatologie, kinderoncologie, nierdialyse en traumachirurgie. Patiënten die door andere artsen niet geholpen kunnen worden, worden vaak doorverwezen naar een universitair medisch centrum.
  • Een universitair medisch centrum heeft een werkplaatsfunctie voor onderzoek en onderwijs voor studenten Geneeskunde (en in Groningen ook Tandheelkunde). Vijfdejaarsstudenten Geneeskunde lopen co-schappen in een universitair medisch centrum. Dit zijn ‘stages’ waarbij de studenten ervaring in de zorg opdoen. Daarnaast wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan. Wetenschappelijk onderzoek is erop gericht nieuwe vormen van diagnose en onderzoek te ontwikkelen of bestaande vormen van zorg te verbeteren. Patiënten in universitair medische centra kunnen gevraagd worden mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek.
  • Een universitair medisch centrum heeft een opleidingsfunctie. Dit betekent dat een universitair medisch centrum de opleiding tot medisch specialist verzorgt. Het UMCG heeft alle opleidingen tot medisch specialist in huis. Behalve met artsen kan de patiënt in een universitair medisch centrum te maken krijgen met arts-assistenten. Dit zijn artsen die de studie Geneeskunde hebben voltooid, maar hun specialisatie (bijvoorbeeld de specialisatie tot oogarts of chirurg) nog moeten afronden. Arts-assistenten werken onder verantwoordelijkheid van de specialist.