• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Print 

Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) is het specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen en ziekten van keel, neus en oren. Minder bekend is dat het specialisme zich ook bezighoudt met aandoeningen van de hals- en speekselklieren, afwijkingen in de slokdarm, duizeligheidsklachten en evenwichtsstoornissen, allergieën van de bovenste luchtwegen en communicatieve stoornissen. Artsen die zich gespecialiseerd hebben in de keel-, neus- en oorheelkunde worden KNO-artsen genoemd. Omdat het werkterrein van de KNO-arts breder is dan de naam van het specialisme doet vermoeden, wordt ook wel van KNO-heelkunde en heelkunde van het hoofd-halsgebied gesproken.
Het Universitair Audiologisch Centrum Groningen (UACG) maakt deel uit van de afdeling KNO. Door deze integratie en nauwe samenwerking is het mogelijk om het bezoek aan de KNO-arts en noodzakelijke vervolgonderzoeken te combineren.

Organisatie

De afdeling KNO van het UMCG heeft een eigen polikliniek (Fonteinstraat 1). Hier vinden de meeste onderzoeken en een aantal behandelingen plaats. De afdeling maakt gebruik van een verpleegafdeling (A1), waar dertig KNO-patiënten opgenomen kunnen worden. De verpleegafdeling wordt gedeeld met de afdelingen Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en Oogheelkunde. Daarnaast zijn in het Beatrix Kinderziekenhuis vier bedden voor KNO-patiënten beschikbaar.

De KNO-arts doet het medisch onderzoek van het hoofd-halsgebied. Sommige aanvullende onderzoeken, zoals evenwichts-, gehoor-, stem- en taalonderzoek, worden door paramedisch personeel verricht. Bijvoorbeeld door leden van het Communicatieve Stoornissen KNO-team (CSK-team). Dit team bestaat naast een KNO-arts uit een audioloog, een orthopedagoog, een spraakpatholoog en een coördinator. Het team wordt ondersteund door een logopedist en een akoepedist.

Topklinische en topreferente zorg

Het UMCG is een universitair medisch centrum. Specialistische zorg voor patiënten die zeldzame, moeilijk te diagnosticeren en/of moeilijk te behandelen aandoeningen hebben, behoort tot de kerntaken van het UMCG. De afdeling KNO van het UMCG heeft als speciale aandachtsgebieden: oncologie, schedelbasis chirurgie en gehoor-, stem- en taalstoornissen. De afdeling plaatst cochleaire implantaten. Met een cochleair implantaat kunnen sommige dove mensen weer geluiden waarnemen. Voor sommige patiënten is dit de eerste kennismaking met geluiden en klanken. Dit heeft dan vaak een enorme impact op het dagelijks leven. Voor de begeleiding van deze patiënten werkt de afdeling samen met het doveninstituut van de Koninklijke Kentalis in Haren.

Andere speciale aandachtsgebieden van de afdeling zijn de hoofd-halsoncologie en de schedelbasisaandoeningen. Hiervoor zijn speciale multidisciplinaire werkgroepen binnen het UMCG. Dit zijn werkgroepen waarin verschillende specialismen met elkaar samenwerken. Behalve werkgroepen voor hoofd-halsoncologie en schedelbasisaandoeningen, is er de schisiswerkgroep en de werkgroep klinische genetica.

Wetenschappelijk onderzoek & onderwijs

Het wetenschappelijk onderzoek op de afdeling KNO van het UMCG heeft betrekking op Communicatieve Systemen (Healthy Ageing and communication). Het onderzoek van de afdeling KNO-heelkunde is ondergebracht in de onderzoeksschool BCN (School of Behavioral and Cognitive Neurosciences), DARE (Damage and Repair in Cancer Development and Cancer Treatment) en het Kolff institute (Biomedical Engineering).

Lees meer over het wetenschappelijk onderzoek dat op de afdeling wordt gedaan.