•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Kinderchirurgie

Print 

Kinderchirurgie is een aandachtsgebied van de afdeling Chirurgie (Heelkunde) en als zodanig daarin ingebed.

Jaarlijks worden gemiddeld 1200 nieuwe patiënten behandeld. Bij de Kinderchirurgie in het Kinderchirurgisch Centrum UMCG werken 5 gecertificeerde kinderchirurgen, 2 algemeen chirurgen met aandachtsgebied chirurgie bij kinderen en 1 chirurg in vervolgopleiding tot kinderchirurg. Hiermee kan continue klinische topzorg voor kinderchirurgische aandoeningen geboden worden. De Kinderchirurgie streeft expliciet een verdere differentiatie na. Alle stafleden hebben hun eigen expertiseterrein, waarbij voor elk expertisegebied ten minste twee stafleden verantwoordelijk zijn. Dit komt tot uiting in de programma’s van de Kinderchirurgie.

Hoewel vrijwel alle aandoeningen bij kinderen hier behandeld kunnen worden, heeft het Kinderchirurgisch Centrum UMCG een aantal speerpunten. Vanuit de Kinderchirurgie zijn dit congenitale anorectale aandoeningen, ziekten van lever en galblaas, neonatale chirurgie (in het bijzonder de acute neonatale chirurgie en het korte darm syndroom) en vasculaire malformaties en haemangiomen. De afdeling Kinderchirurgie participeert tevens in de transplantatiechirurgie bij kinderen, in het bijzonder bij de darmtransplantaties waarvoor het UMCG het enige centrum in Nederland is. Tevens is het UMCG het enige centrum waar levertransplantaties bij kinderen worden uitgevoerd.

De Kinderchirurgie beschikt over een zeer modern geoutilleerd anorectaal functie centrum (AFC). Door middel van niet-belastende metingen kan in dit laboratorium optimale diagnostiek bij patiënten met obstipatie en/of incontinentie worden uitgevoerd. Dit laboratorium behoort tot de meest vooruitstrevende op dit gebied in Europa. Zowel kinderen als volwassenen kunnen voor diagnostiek naar het AFC verwezen worden, waarna de behandeling door de eigen arts voortgezet kan worden.

De Kinderchirurgie houdt ook een zogenaamde “transitiepoli”. Dit is een polikliniek voor (jong) volwassenen met ziekten uit de kinderleeftijd die gevolgen hebben op latere leeftijd. Hierbij kan men denken aan aangeboren anorectale aandoeningen of de ziekte van Hirschsprung. Naast de Kinderchirurgie participeren ook experts uit  de abdominale chirurgie, de urologie, gynaecologie en seksuologie. Op deze poli kunnen (jong) volwassenen door een multidisciplinair team gezien en begeleid worden.

Naast klinische topzorg verricht de Kinderchirurgie in het Kinderchirurgisch Centrum UMCG ook wetenschappelijk onderzoek. Dit is vooral gericht op bovengenoemde speerpunten: anorectale aandoeningen, ziekten van lever en galblaas, neonatale chirurgie, darmfalen en transplantatie, en kinderen met ernstig meervoudig ongevalletsel. Hiertoe wordt samengewerkt met Nederlandse kinderchirurgische centra, maar ook met buitenlandse instituten zoals de Medizinische Hochschule Hannover en het Birmingham’s Childrens Hospital.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram