•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Kinderkaakchirurgie

Print 

Hoewel Kinder Kaakchirurgie geen apart specialisme is binnen het vakgebied van de Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie zijn kaakchirurgen in het UMCG veelvuldig betrokken bij de behandeling van diverse aandoeningen op de kinderleeftijd.  Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen aangeboren en verworven aandoeningen. Naast met andere medische specialismen wordt hierbij vaak ook nauw samengewerkt met de afdeling Orthodontie en het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde.

De kaakchirurg levert een belangrijke inbreng bij de behandeling van schisis (bottransplantaties en chirurgische kaakcorrecties) en andere craniofaciale afwijkingen (vaak syndromen). Hoogwaardige technieken zoals distractie osteogenese ter verlenging en verplaatsing van in groei achtergebleven delen van het aangezicht spelen hierbij een rol. Dit alles valt onder topreferente zorg. De patiëntjes komen derhalve ook uit een grote regio. Dergelijke behandelingen zijn meestal multidisciplinair en worden daarom vaak uitgevoerd in overleg met andere specialismen uit de schisiswerkgroep van het UMCG.

Bij de behandeling van verworven aandoeningen bij kinderen moet vooral worden gedacht aan al dan niet kwaadaardige tumoren (oncologie) en aangezichtsletsels (traumachirurgie).

Tot slot worden, vooral op het dagbehandelingscentrum, veel kinderen behandeld in het kader van hun orthodontische behandeling. Er worden dan bijvoorbeeld niet doorbrekende gebitselementen vrijgelegd of getransplanteerd.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram