• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Acute Geneeskunde

Print 

De acute geneeskunde is een differentiatie van de Interne Geneeskunde en omvat alle aspecten van de opvang, stabilisatie en eerste behandeling van acute geneeskundige problematiek.
Het doel is om op snelle en efficiënte wijze gegevens te verkrijgen over de ernst van de ziekte/aandoening van de patiënt en daarbij de noodzaak van al of niet onmiddellijke behandeling om de toestand van de patiënt stabiel te krijgen. De afdeling Interne Geneeskunde hecht een groot belang aan deze 1e opvang en draagt zorg voor een 24-uurs beschikbaarheid van de internist-acuut geneeskundige.

De internist-acuut geneeskundige

De internist-acuut geneeskunde is voornamelijk werkzaam op de Spoedeisende Hulp(SEH)/Centrale Spoed Opvang van het UMCG. Hij/zij is opgeleid om patiënten in acuut levensbedreigende omstandigheden op te vangen en te behandelen. Hierdoor is hij in staat om snel en efficiënt aanvullend onderzoek en therapeutisch beleid te formuleren in de context van een acute ernstig zieke patiënt.
De internist-acuut geneeskundige heeft kennis en is op de hoogte van de diverse informatiestromen, procedures en protocollen in het kader van de acute geneeskunde. Voorbeelden zijn behandelingsprotocollen betreffende pijn, vergiftigingen, prikaccidenten, infectie preventieve maatregelen waaronder MRSA (“ziekenhuisbacterien”) en rampenopvang.
De internist-acuut geneeskundige is door zijn continue aanwezigheid een belangrijk aanspreekpunt voor diverse zorgverleners op de SEH betreffende zowel medisch inhoudelijke problemen als logistieke punten. Belangrijke aspecten zijn ondersteuning van verpleegkundigen, hulpvragen van andere specialisten, vragen van verpleegkundigen over behandelingen op de SEH en coördinatie van opnamecapaciteit/-problematiek en patiënten logistiek.

Opleiding en onderwijs

De internist-acuut geneeskundige speelt een belangrijke rol in het onderwijs ten aanzien van acute geneeskunde. Dit in het bijzonder voor geneeskunde studenten, coassistenten, en allerlei specialisten in opleiding zoals huisartsen, internisten en SEH-artsen.