• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Ontslag en nazorg

Print 

Tijdens de opname wordt er toegewerkt naar het ontslag. Indien u niet naar huis kunt, wordt er nazorg geregeld. Hiervoor wordt de transferverpleegkundige ingeschakeld. De verpleegkundige zorgt ervoor dat de transferverpleegkundige bij u op de afdeling komt om uw behoefte aan zorg met u door te nemen. Zij stelt vast op welke zorg u wettelijk gezien recht heeft en regelt de aanvraag van bijv. de thuiszorg of het verpleeghuis. U heeft zelf de keus bij welke organisatie u de thuiszorg wilt afnemen. Het kan zijn dat er in het verpleeghuis van uw eerste keus geen plaats is. Dan gaat u tijdelijk ter overbrugging naar een ander verpleeghuis.

Meer informatie

Voor informatie over patiëntenverenigingen, andere gezondheidszorginstellingen, de gang van zaken in het UMCG, opmerkingen en klachten, kunt u contact opnemen met Patiënteninformatie. Informatie. Hieronder vindt u hiervan de links.