• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Algemene informatie over verpleegafdelingen

Print 

De verpleegafdelingen hebben 1, 2 en 4 persoonskamers. Op een kamer wordt gemengd verpleegd, dit houdt in dat op een kamer zowel mannen als vrouwen worden opgenomen. Afhankelijk van de medische reden beslissen de arts en de verpleegkundige op welke kamer u wordt opgenomen.​ Patiënten die ernstig ziek zijn hebben hierbij voorrang. Het kan ook voorkomen dat een patiënt gedurende de opname verhuist van kamer of plaats in de kamer.

Op de afdelingen wordt patiëntgericht verpleegd. Dit wil zeggen dat u te maken heeft met 1 verpleegkundige per dag-  avond-  of nachtdienst. U kunt met uw vragen terecht bij deze verpleegkundige. De regieverpleegkundige heeft de dagelijkse coördinatie over de verpleegkundigen en regelt o.a. de opnameplanning van de patiënten.

De hoofdverpleegkundige is niet direct betrokken bij de patiëntenzorg, maar heeft een management functie. Mocht u haar willen spreken dan kan dat via de zaal- of regieverpleegkundige.

Zodra u opgenomen bent, wordt er naast een medisch dossier ook een verpleegkundig dossier opgesteld. De verpleegkundigen gebruiken dit dossier om zo zorgvuldig mogelijk bij te houden wat u aan (verpleegkundige) zorg nodig heeft. Daarnaast wordt er in elke dienst iets over uw welbevinden geschreven. Het dossier is ten allen tijde voor u ter inzage.