• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Hoe kan ik informatie krijgen over de toestand van een patiënt

Print 

Bij het opnamegesprek worden een eerste en een tweede contactpersoon genoteerd in het dossier van de patiënt. In verband met de privacy van de patiënt mag alleen aan de 1ste contactpersoon (telefonische) informatie over de patiënt gegeven worden. De 2de contactpersoon wordt uitsluitend genoteerd als vanuit het ziekenhuis dringend contact met naasten van de patiënt noodzakelijk is.

​D4VA​(050) 361 23 90
​E1VA​(050) 361 24 93
​E3VA​(050) 361 57 09
​E4VA​(050) 361 23 95


Deze nummers zijn dag en nacht bereikbaar. I.v.m. de drukte in de zorg vragen wij u (bij voorkeur) niet voor 11:00 uur bellen voor informatie over uw familielid of naaste. Gedurende deze uren worden de patiënten verzorgd en wordt er door de artsen en verpleegkundigen visite gelopen. Bij ernstig zieke patiënten of andere urgente vragen mag u gerust eerder bellen.
De (zaal)arts heeft dagelijks contact met de patiënt. Soms is het ook nodig om met de familie van de patiënt te praten, in dat geval zal via de verpleegkundige een afspraak gemaakt worden. Andersom kan natuurlijk ook: als u met de arts van uw familielid wilt spreken kunt u via de verpleegkundige een afspraak maken.

Post

Patiënten vinden het natuurlijk altijd leuk een kaartje te ontvangen. Zo adresseert u de post aan een patiënt in het UMCG:

Dhr./ Mevr.…………………………
Universitair Medisch Centrum Groningen
Fonteinstraat 15, .. verdieping
Afdeling ..VA, kamer …………
Postbus 11120
9700 CC Groningen