• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Verpleegafdelingen

Print 

Wanneer patiënten dusdanig ziek zijn worden zij opgenomen op een verpleegafdeling. Het gaat om patiënten met bijvoorbeeld een infectie van de urinewegen, diabetes met complicaties, een hoge bloeddruk of een sepsis (bloedvergiftiging). Ook worden patiënten opgenomen vanwege onderzoek of behandeling.

In de meeste gevallen worden de patiënten acuut opgenomen en via de huisarts of specialist doorgestuurd naar de spoedeisende eerste hulp.  Een klein deel van de opnames vindt plaats via de polikliniek of na directe verwijzing van de huisarts (gepland of ongepland).

De afdeling Interne Geneeskunde heeft vier verpleegafdelingen die zijn onderverdeeld in meerdere specialismen. In de linker kolom vindt u uitgebreide informatie over elke verpleegafdeling.

Voorafgaand aan uw opname

Voor uw opname is het goed om de volgende zaken mee te nemen:

 • Het pasje van uw zorgverzekering
 • UMCG-ziekenhuispasje (als u eerder als patiënt in het ziekenhuis bent geweest)
 • Een geldig legitimatiebewijs, ook als u deze al eerder heeft meegenomen (paspoort, identiteitskaart, vreemdelingendocument of een rijbewijs)
 • De brochure ‘Uw opname in het ziekenhuis’, deze vindt u onderaan deze pagina
 • Medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking
 • Eventuele dieetvoorschriften
 • Toiletartikelen
 • Nachtkleding
 • Makkelijke kleding voor overdag
 • Extra ondergoed
 • Een kamerjas
 • Pantoffels of slippers
 • Telefoonnummer contactpersoon (met wie de afdeling contact kan opnemen als dat nodig is)
 • Telefoonnummers en adressen van familie en vrienden
 • Eventueel uw mobiele telefoon


U meldt zich op de afgesproken tijd bij de opnamebalie in de ontvangsthal van het UMCG. De medewerkers van de opname verzorgen uw inschrijving. U wordt gevraagd het volgende af te geven:

 • Het pasje van uw zorgverzekering
 • Uw UMCG-ziekenhuispasje (als u eerder patiënt in het UMCG bent geweest). Als u nog geen UMCG-ziekenhuispasje heeft, maken de medewerkers van de opname er een voor u. Eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens kunt ook doorgeven bij de opnamebalie.


Als u dit wenst, begeleidt een gastheer of gastvrouw u naar de afdeling. Het kan zijn dat u eerst naar het laboratorium moet voor bloedafname of naar de ECG-afdeling voor een hartfilmpje. Bent u slecht ter been of voelt u zich niet fit? Dan kunt u een rolstoel lenen of gebruik maken van het gastenvervoer.