• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Tuberculose (TBC)

Print 

Tuberculose (TBC) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een (myco)bacterie, genaamd Mycobacterium tuberculosis. De meest voorkomende vorm van tuberculose is longtuberculose. Tuberculose kan ook op andere plaatsen in het lichaam voorkomen, zoals bijvoorbeeld in de lymfeklieren, wervels of in de hersenen. Tuberculose tegelijk op meerdere plaatsen in het lichaam is ook mogelijk. Mensen met een open, besmettelijke longtuberculose kunnen andere mensen besmetten. De meeste andere vormen van tuberculose zijn niet besmettelijk.

Behandeling

​De behandeling van tuberculose zal tenminste 6 maanden duren en bestaat uit een combinatie van meerdere soorten medicijnen. Het totaal aantal medicijnen en de totale behandelduur hangt af van meerdere factoren zoals locatie van de tuberculose in het lichaam, gevoeligheid van de tuberculosebacil en of er bijwerkingen van de medicatie optreden. In het algemeen worden de medicijnen in tabletvorm voorgeschreven, echter een enkele keer zal infuustherapie noodzakelijk zijn. In sommige gevallen is een operatie nodig, dit kan het geval zijn bij werveltuberculose.

Besmettelijkheid

Een patiënt met open longtuberculose kan bij hoesten, niezen of spreken tuberculosebacillen in de lucht brengen. Iemand kan besmet raken indien hij of zij deze bacillen inademt. Het is belangrijk dat goede beschermende maatregelen bij het hoesten worden genomen om besmettingen van anderen te voorkomen. Als de bacillen de longen binnendringen en zich nestelen in de longblaasjes is iemand besmet en daarmee drager van de tuberculosebacil. Ongeveer 5 - 15 procent van deze personen wordt ziek en heeft dan actieve tuberculose. Om achter een eventuele besmetting te komen, kan men zich hiervoor laten testen via de GGD.

Het aanraken of zoenen van een tuberculosepatiënt kan niet zorgen voor besmetting met tuberculose. Ook de voorwerpen die de patiënt heeft gebruikt, zoals bestek, boeken, kleding e.d. zijn niet besmettelijk

Hoesthygiëne

​Belangrijke maatregelen t.a.v. het hoesten die genomen moeten worden zijn:

  • Het hoofd afwenden bij hoesten of niezen
  • Bij hoesten 2 handen voor de mond, liefst met gebruik van een tissue, of in de elleboogplooi,
  • Handen desinfecteren na hoesten of niezen